№ 165 (2015)

"Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України"

Зміст

Статті

Cвітові тенденції розвитку концепції Smart Grid PDF
О. М. Мороз, В. О. Друзь 3-5
Створення сучасних опромінювальних установок для сільського господарства з урахуванням спектрального складу джерел світла PDF
О. Ю. Єгорова 116-117
Управлінська функція бенчмаркінгу енергоефективності та його роль в системі енергоменеджменту підприємства PDF
Л. В. Давиденко 6-8
Аналіз споживання електроенергії з контролем якості в розподільних мережах PDF
О. Г. Гриб, Ю. О. Сіротін, Д. А. Гапон, Т. С. Ієрусалімова, О. В. Дяченко, О. В. Бортніков 9-10
Модель добового електропостачання об'єкта, оснащеного фотоелектричною установкою з максимальним використанням сонячної енергії PDF
В. О. Костюк, О. С. Аксьонова 11-13
Определение источников искажения и степени участия каждого субъекта системы электроснабжения в распределении мощности высших гармоник PDF
А. В. Волошко, Д. В. Филянин 14-15
До питання про ізоморфність "складного" об’єкта та його "простої" моделі PDF
С. І. Доценко 16-18
Порівняльний аналіз основних нормативних документів щодо якості електричної енергії PDF
І. М. Трунова, Я. А. Лебедєва 19-22
Присадибна сонячна електростанція з фотоелектричними модулями циліндричної форми PDF
В. Я. Жарков, С. В. Галько, А. В. Жарков 23-24
АСКОЕ як інструмент ефективного енергоменеджменту на підприємствах АПК PDF
Ю. А. Шуллє 25-27
Принципи урахування добової нерівномірності водоспоживання в задачах моніторингу ефективності енерговикористання в системах комунального водопостачання PDF
Н. В. Давиденко 28-30
Теоретичні розрахунки ежектування на воді та гідросуміші PDF
А. І. Середа, Ю. М. Хандола, В. Г. Пазій 31-33
Дослідження флікер-ефекту в зовнішньому освітленні PDF
О. Ю. Волкова 34-36
Визначення резерву потужності мережевих трансформаторних підстанцій для підключення споживачів-регуляторів PDF
І. Є. Щербак 37-39
Формалізація задачі процесу математичного моделювання локальних інтелектуальних мереж (smart grid) з альтернативними джерелами енергії PDF
С. М. Дудніков 40-41
Розробка архітектури програмно-апаратного комплексу засобів контролю та прогнозування параметрів зернової маси, що зберігається у бункерах на елеваторі PDF
А. В. Святобатько, А. Хоховські, П. Обставські, І. О. Фурман 42-43
Табличная реализация операции умножения на основе классов вычетов в отрицательном числовом диапозоне PDF
Е. В. Загуменная 44-46
Boolean derivatives with application to network protocol testing PDF
A. Izotov, V. Nemchenko 47-49
Розширення зони практичного застосування ПЛК з паралельною архітектурою PDF
В. В. Коваленко, І. О. Фурман 50-51
Волоконно-оптичний датчик тиску PDF
М. Д. Кошовий, І. І. Кошова, Т. Г. Рожнова 52-53
Вибір інформативних параметрів для керування симетрувальними пристроями PDF
М. Й. Бурбело, Л. М. Мельничук, Ю. В. Лобода 54-56
Представлення несинусоїдальних режимів в системах електропостачання за допомогою вейвлет-аналізу PDF
І. О. Фурман, О. О. Мірошник 57-59
Структура та реалізація автоматичної системи керування диспетчерською службою району електричних мереж PDF
І. П. Назаренко 60-62
Імітаційне моделювання вертикальних коливань автомобіля в різних умовах руху PDF
П. П. Рожков, С. П. Рожков 63-64
Повышение надёжности нерезервируемой распределительной сети 10 кв в условиях неопределённости исходной информации PDF
М. А. Сиротенко, С. А. Тимчук 65-67
Нечітка модель оцінки ризиків web-додатка PDF
О. С. Тимчук 68-70
Інформаційна безпека в комп’ютерних програмах та системах PDF
І. О. Фурман, Р. М. Старовєров, О. М. Піскарьов 71-72
Модель функціонування гібридної енергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії PDF
О. В. Шулима, В. В. Шендрик, А. Пакштас, С. О. Шендрик 73-75
Collecting distributed data of precision agriculture using wireless sensor network and unmanned aerial vehicles PDF
G. Krivoulya, A. Lipchansky, Nti Stephen 76-78
Принципи побудови та промислове впровадження АСКТП елеваторних комплексів зберігання зерна PDF
С. С. Радченко, І. О. Фурман 79-80
Аналіз загрози розвитку ферорезонансів у діючих електричних мережах високої напруги за допомогою комп’ютерного моделювання PDF
І. Ю. Тугай 81-82
Применение баз данных уязвимостей в задачах исследования безопасности программных средств PDF
А. Ю. Белобородов, А. В. Горбенко 83-85
Исследование разработанной методики нечеткого регрессионного анализа PDF
И. А. Катюха 86-88
Обґрунтування конструкції електротехнічного комплексу передпосівної обробки зернових з використанням електроаерозолів PDF
В. Т. Діордієв, Г. В. Новіков 89-90
Шляхи діагностування режимів роботи споруд захищеного ґрунту за рахунок інформаційної надлишковості PDF
А. О. Кашкарьов 91-92
Застосування автоматизованого комп’ютерного тестування для оцінювання знань студентів PDF
С. Я. Бовчалюк, О. М. Піскарьов 93-94
Основні принципи побудови сучасних систем автоматизації на базі ПЛК PDF
С. Є. Мкртумян 95-96
Метод програмування ПЛК за допомогою мови технологічних циклограм PDF
І. О. Фурман, О. Ю. Аллашев 97-98
Использование оптического резонатора в системах измерения электрофизических параметров веществ PDF
Н. П. Кунденко, А. Д. Черенков, А. Н. Кунденко 99-100
Застосування ресурсоощадних електротехнологій в виробництві продукції тваринництва PDF
М. А. Романченко, Я. Бріндза, П. Дабровська 101-104
Шляхи зниження енерговитрат при виробництві твердого палива з біосировини PDF
В. А. Войтов, І. Б. Вороновський 105-107
Перспективне освітлення теплиць PDF
О. М. Бархатов, В. О. Дробязко, Є. С. Мухортов 108-109
Безпека експлуатації дезінфекційних камер із застосуванням озону PDF
І. М. Ковальчук, А. В. Скиба 110-111
Експериментальна оцінка дії оптичного випромінювання на молочних корів PDF
О. О. Румянцев, М. В. Кокоша 112-113
Енергозбереження при вирощуванні рослин у захищеному грунті PDF
І. М. Шинкаренко, О. О. Бігун, М. О. Шинкаренко 114-115
Застосування енергії ультразвуку при переробці сільськогосподарської продукції PDF
І. В. Борохов, Д. Ю. Рудов 118-120
Прогнозування підвищення якості відновлюваних деталей автомобілів при абразивній обробці PDF
В. Б. Гулевський, Ю. О. Богатирьов 121-122
Модель электромагнитных полей СВЧ диапазона в середине поврежденной конечности сельскохозяйственных животных PDF
А. Н. Орел, И. А. Орел, А. A. Евтушенко 123-125
Можливості використання кавітації в переробці вуглеводної сировини PDF
Ю. О. Постол 126-127
Математична модель теплових процесів асинхронних електродвигунів при несиметрії напруг PDF
Ю. О. Стьопін 128-129
Определение количества теплоты при замораживании и размораживании PDF
Н. И. Cтручаев 130-131