№ 172 (2016)

"Економічні науки"

Зміст

Статті

Соціометрична процедура як соціально-психологічний метод вивчення окремої особистості та колективу в системі управління підприємством PDF
О. О. Красноруцький, О. В. Смігунова 3-8
Cвітові тенденції розвитку органічного сільського господарства PDF
Р. В. Левкіна, О. М. Нікітіна 8-17
Інтенсифікація сільського господарства як основа сталого розвитку аграрної галузі PDF
Т. Г. Маренич 17-33
Аналіз впливу виробничо-технологічних факторів в системі менеджменту сільськогосподарського підприємства-виробника зерна PDF
О. О. Красноруцький, М. М. Майборода 34-45
Трудовий потенціал в структурі формування безпеки й конкурентоспроможності аграрного підприємства PDF
О. В. Родіонов, О. Ю. Родіонова, П. І. Мірошниченко, С. О. Родіонов 46-54
Проблеми та перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні PDF
О. О. Красноруцький, Н. М. Колпаченко, О. В. Смігунова 54-62
Необхідність управління змінами в організації PDF
О. В. Родіонов, О. В. Островерх 62-68
Ціноутворення в молокопродуктовому підкомплексі України: тенденції та перспективи PDF
В. В. Антощенкова 68-75
Динаміка зміни структури виробництва продукції сільського господарства PDF
О. А. Богданович 76-86
Методичні особливості оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств PDF
В. В. Даниленко 86-101
Інноваційний проект як об’єкт управління PDF
С. О. Заїка, О. В. Грідін 101-114
Сутність та особливості агропромислової інтеграції PDF
М. А. Крутько, І. О. Рижик, С. Л. Макода 126-132
Кредит як джерело фінансування агробізнесу PDF
О. Г. Малій 132-141
Стратегії підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств: інструментальний підхід PDF
О. В. Мандич 141-146
Використання моделей та методів для формування та прийняття ефективних управлінських рішень PDF
Т. С. Обидєннова 147-153
Теоретичні підходи до визначення сутності спеціалізації виробництва сільськогосподарських підприємств PDF
Н. І. Райтер 154-163
Методичні засади визначення раціональних розмірів аграрних підприємств молочного напряму: теоретичний аспект PDF
О. В. Смігунова  175-181
Виробничий потенціал аграрного підприємства: економічна сутність та роль у формуванні економічного потенціалу PDF
С. В. Руденко 164-175
Оцінка рівня логістичного обслуговування споживачів продукції виробничих підприємств PDF
О. М. Сумець 181-189
Зміст маркетингової стратегії підприємства PDF
О. О. Шебанова 190-201
Теоретичні аспекти сутності та змісту якості як філософської, соціальної та економічної категорії PDF
С. О. Заїка, О. В. Грідін 202-214
Концептуальні положення, що покладені в основу наукових дослідженнь PDF
Н. О. Коломієць 114-125