№ 182 (2017)

"Економічні науки"

Зміст

Статті

Інвестування в сферу вищої освіти в системі формування кадрового потенціалу економічного розвитку суб’єктів аграрної сфери PDF
О. О. Красноруцький 3-12
Innovations Features in Tourism PDF
Jacek Skudlarski, S. О. Zaika, O. V. Gridin 13-23
Порівняльна інформація в системі МСФ3 та П(С)БО PDF
Т. Г. Маренич 23-35
Сучасні трансформації в агробізнесі та сталий розвиток аграрного сектору PDF
В. М. Онегіна 36-47
Економічна суть та науково-методологічні засади управління економічною безпекою підприємств аграрного сектору PDF
О. В. Шабінський, М. О. Євдокімова, М. М. Фурдак 47-59
Проблематика організаційних конфліктів PDF
Ю. Д. Древаль, Л. М. Лінецький 59-68
Ідентифікація цільових ринків виробників продукції тваринництва та конкуренції на них PDF
Б. Я. Аманов 69-76
Сучасна маркетингова політика розподілу продукції підприємства: актуальність та перспективи PDF
В. В. Антощенкова 77-84
Менеджмент підприємств туристичної галузі PDF
О. О. Артеменко, М. А. Цюпак 84-97
Торгівля як одна з провідних форм міжнародних економічних відносин України PDF
Т. О. Бабан 97-104
Фактори впливу на ринок санаторно-курортних послуг PDF
О. В. Шабінський, К. С. Богомолова 112-122
Встановлення меж росту та відповідальності у сфері туризму PDF
А. Ф. Гацько, Т. В. Власенко 122-130
Комунікативна соціалізація студентської молоді PDF
Н. Г. Грабар 131-139
Рекреаційні ресурси та природно-рекреаційний потенціал як необхідна умова розвитку рекреації PDF
О. М. Потишняк, О. В. Дудник, В. Г. Краля 140-147
Tрансформаційні процеси розвитку молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Львівської області PDF
А. М. Желєзняк 147-154
Генезис наукових основ теорії конкуренції PDF
Т. М. Квятко 154-162
Організація туристчного бізнесу в Україні PDF
О. В. Корнієцький, В. М. Орел, Н. М. Колпаченко 162-168
Організаційні аспекти обліку фермерських господарств PDF
С. В. Кривенко, Т. В. Пономаренко, О. В. Накісько 168-176
Сутність фінансового аудиту та його розвиток в Україні за умов інтеграції PDF
М. А. Крутько 177-183
Шляхи стимулювання туристичної привабливості України PDF
О. В. Дудник, М. М. Майборода 195-203
Рекреаційний потенціал як основа формування конкурентоспроможного туристичного продукту PDF
О. В. Подольська 213-220
Сучасні погляди на визначення суті кооперації та її значення в системі аграрного виробництва PDF
Н. І. Райтер 220-229
До питань обліку фінансових результатів діяльності підприємств АПК PDF
І. О. Рижик, В. М. Милашенко, О. В. Накісько 229-236
Передумови формування ефективної моделі розвитку ринку інвестиційних ресурсів України PDF
Н. І. Рижикова 237-245
Стратегії управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств в сучасних інтеграційних умовах PDF
В. О. Сидорченко 246-255
Актуальні аспекти управління організацією в кризових ситуаціях PDF
С. О. Стародубцев, В. А. Романюк, І. А. Черепньов 256-265
Формування та реалізація організаційно-економічного механізму регуляторної політики в аграрній сфері PDF
Н. В. Шибаєва 266-278
Розвиток спеціальних видів туризму в Україні PDF
О. Ю. Бобловський 278-287
Аксіологічна домінанта професійної підготовки менеджерів індустрії дозвілля PDF
А. Л. Кухаренко 184-195

Статьи

Парадигма развития разных форм хозяйствования в аграрном секторе Украины PDF (Русский)
Ю. Г. Батырь, Н. В. Чуйко 104-112
Максимизация прибыли в профессиональном спорте: проблемы и пути решения I PDF (Русский)
А. И. Матвиенко 204-213