№ 133 (2013)

"Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві"

Зміст

Статті

Підвищення довговічності змінних робочих органів сільськогосподарських машин PDF
М. І. Денисенко 23-31
Дослідження зміни механічних властивостей гнутих профилів при формовці PDF
О. І. Тришевський 52-57
Експериментальні дослідження динаміки зношування витків гвинтових транспортерів PDF
В. Л. Куликівський 69-73
Особливості процесу наплавлення трьохфазною дугою при відновленні деталей сільськогосподарської техніки PDF
В. П. Карпусенко, О. В. Карпусенко 79-82
Розробка пристосування для електромеханічної обробки робочих органів грунтообробних машин PDF
С. М. Хоменко 83-87
Основні чинники підвищення ефективності використання трудових ресурсів на сільськогосподарських підприємствах PDF
Н. А. Брянцева 88-91
Структуризація як основа проектування, виробництва і технічного сервісу зернових сівалок PDF
В. І. Рубльов, В. Г. Опалко 98-110
Технічний стан сільськогосподарських машин та його визначення голографічними методами PDF
С. С. Карабиньош, О. Д. Іваненко 164-169
Нові підходи при формуванні замовлень на запасні частини до сільськогосподарської техніки PDF
В. Г. Кухтов, В. І. Іванов, Ю. В. Іванова, А. В. Денисов 175-179
Теоретичне визначення теплоти згоряння суміші дизельного палива з добавками ріпакової олії та етанолу PDF
С. М. Хоменко 186-190
Спосіб визначення зміни розмірів і форми поверхні виробів PDF
А. К. Автухов, О. І. Алфьоров 191-193
Технології виготовлення комбінованих шнекових заготовок із секційних та секційно-зварних гвинтових заготовок PDF
В. В. Васильків 194-199
Дослідження та розробка методики діагностування індивідуальних паливних насосів з електронним керуванням PDF
П. С. Сиромятніков, І. І. Коновалов 204-215
Математична формалізація опису станів і переходів пасивного резервування технічних систем PDF
А. І. Бойко, О. В. Бондаренко, В. М. Савченко 216-219
Характерні пошкодження деталей пластинчато-роторних вакуумних насосів PDF
С. С. Карабиньош, А. В. Новицький, З. В. Ружило 234-237
Методичні підходи оцінки надійності людини-оператора, як складової систем «людина–машина-середовище» PDF
А. В. Новицький, З. В. Ружило, О. А. Новицька 243-248
Прогнозування показників механічної надійності за результатами прискорених випробувань PDF
О. С. Гринченко, О. І. Алфьоров 255-261
Неруйнівні випробування деталей сільськогосподарських машин PDF
С. С. Карабиньош, З. В. Ружило, А. В. Новицький 262-266
Експериментальні дослідження котка вібраційно-осциляторної дії PDF
С. Г. Карташов, В. М. Дядя, С. М. Саньков, В. С. Дудка 286-289
Вплив дефектів макро- і мікроструктури сталі 45 на коерцитивну силу PDF
О. І. Сідашенко, Т. С. Скобло, В. М. Власовець, А. С. Копил 306-309

Статьи

Анализ качества втулок цилиндров тепловозных двигателей производства ПАО "Бериславский машиностроительный завод" PDF (Русский)
Т. С. Скобло, А. И. Сидашенко, М. В. Марченко, Е. В. Ровный 3-10
Анализ методов восстановления деталей гальванопокрытиями PDF (Русский)
Л. В. Омельченко 11-14
Теоретическое обоснование температуры нагрева детали при механизированной наплавке по винтовой линии для проведения термомеханической обработки PDF (Русский)
А. И. Сидашенко, Т. С. Скобло, А. В. Сайчук, В. Л. Манило 15-22
Влияние условий алмазно-искрового шлифования на энергоемкость процесса PDF (Русский)
Ю. С. Краснощек 32-37
Современное оборудование для измерения коэрцитивной силы PDF (Русский)
А. Ю. Марченко 38-46
Управляемые технологические процессы изготовления гальванических покрытий PDF (Русский)
В. И. Рублёв 47-51
Методика математической оценки структурообразования при наплавке восстановленного слоя изделия PDF (Русский)
Т. С. Скобло, А. И. Сидашенко, А. В. Тихонов, И. Н. Рыбалко 58-68
Аналитическое исследование связи конструктивного и технологического показателей зубчатых передач агрегатов трансмиссии автомобилей PDF (Русский)
А. М. Сумец 74-78
Определение площади снимаемого металла при растачивании гильзы цилиндров круглым резцом PDF (Русский)
А. И. Сидашенко, В. К. Аветисян, А. В. Карпусенко 92-97
Определение количества контактов электроискрового разряда при упрочнении деталей электроискровым способом PDF (Русский)
В. С. Еременко 111-112
Анализ конструктивно-технологических характеристик поверхностей деталей, подлежащих восстановлению PDF (Русский)
А. А. Науменко 113-118
Нанотехнологические методы ресурсосбережения технических объектов PDF (Русский)
В. В. Сафонов, С. А. Шишурин, А. С. Азаров, К. В. Сафонов 119-127
Технология нанесения защитных покрытий с использованием электрических разрядов и энергии постоянных магнитов PDF (Русский)
Л. М. Акулович, А. В. Миранович 128-135
Анализ методов упрочнения режущих инструментов PDF (Русский)
С. П. Романюк 136-142
Обоснование технико-экономической эффективности воспроизводства элементов систем машин PDF (Русский)
В. А. Бантковский, В. К. Аветисян, А. А. Гончаренко, В. Н. Александренко 143-149
Особенности формирования фирменной системы технического сервиса тракторов «Беларус» PDF (Русский)
В. П. Миклуш, А. С. Сайганов, Л. В. Барташевич, А. Л. Барташевич 150-157
Легирование хромированного покрытия нанопорошками PDF (Русский)
А. В. Плугатарёв 158-163
К оценке рациональной концентрации работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники PDF (Русский)
В. П. Миклуш, А. С. Сайганов 170-174
Влияние алмазного выглаживания на шероховатость поверхности деталей восстановленных наплавкой и подвергнутых упрочняющему точению PDF (Русский)
Т. С. Скобло, Р. В. Ридный 180-185
Режимы механической обработки крестовин карданных шарниров, упрочненных ЭМО PDF (Русский)
А. Г. Пастухов, А. Г. Минасян, Н. М. Дегтярев 200-203
Анализ существующих методов оценки качества изделий из металлов и сплавов PDF (Русский)
А. И. Листопад 220-227
Применение нанотехнологий при восстановлении деталей сельскохозяйственной техники PDF (Русский)
Т. С. Скобло, А. И. Сидашенко, А. А. Гончаренко, В. К. Триполко, Е. А. Гончаренко, Т. В. Мальцев 228-233
Ресурсосберегающая технология при изготовлении валков из чугунов с шаровидным графитом PDF (Русский)
Н. С. Пасько 238-242
Анализ дефектов стальных отливокзапасных частей для ремонта транспортных средств PDF (Русский)
В. В. Телятников 249-254
Обеспечение работоспособности тракторов в аграрном производстве путем обоснования выбора варианта ремонтных воздействий PDF (Русский)
И. Г. Галиев, С. М. Яхин, Р. К. Хусаинов 267-273
Экономическое обоснование инвестиций на предприятии PDF (Русский)
В. К. Аветисян, В. А. Бантковский, В. А. Полетов 274-278
Теоретическое обоснование минимальной толщины слоя герметика в неподвижном фланцевом соединении PDF (Русский)
А. С. Кононенко, С. П. Казанцев, В. Ф. Комогорцев 279-285
Использование осциллографических методов при испытаниях и диагностике автотракторных двигателей PDF (Русский)
З. В. Ружило, В. Д. Войтюк, Ю. А. Герасимчук 290-296
Влияние дефектов на эксплуатационную стойкость изделий из высокопрочного чугуна PDF (Русский)
С. А. Бурцев 297-301
Обеспечение надежности функционирования тракторов в аграрном производстве PDF (Русский)
И. Г. Галиев, С. М. Яхин, Р. К. Хусаинов 302-305
Повышение износостойкости маслосъёмных поршневых колец PDF (Русский)
Т. С. Скобло, А. Д. Мартыненко, Д. А. Мартыненко 310-316