№ 162 (2015)

"Економічні науки"

Зміст

Статті

Теоретико-методичні аспекти визначення економічної ефективності та конкурентоспроможності садівництва на маркетингових засадах PDF
О. І. Гуторов, О. О. Гуторова 11-19
Детермінанти розвитку систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств PDF
О. О. Красноруцький, Ю. О. Зайцев 20-31
Управління ефективністю діяльності підприємств-виробників овочів PDF
Р. В. Левкіна, А. В. Левкін 31-40
Механізми та інструменти фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва PDF
П. А. Стецюк 40-48
Інновації: теоретико-еволюційні аспекти PDF
Г. Є. Мазнєв 56-63
Цінова політика в агропромисловому виробництві як основа соціально-економічного розвитку країни PDF
Б. Аманов 64-72
Експортний потенціал молокопродуктового сектору України PDF
В. В. Антощенкова 72-80
Методичні проблеми оцінки реалізації ключових функцій оплати праці PDF
О. О. Артеменко 81-87
Виробництво та забезпечення рослинною олією населення України стан, тенденції PDF
В. К. Береговий 87-98
Аналіз методологічних підходів до оцінки нематеріальних активів підприємства PDF
І. В. Федулова, Л. В. Кукурудзяк 48-56
Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції PDF
К. С. Богомолова 99-107
Забезпечення ефективного управління роботою служби зайнятості України в умовах невизначеності PDF
Л. В. Боярчук, А. В. Холодницька 107-113
Трансформація фінансової звітності та перехід на МСФЗ PDF
Ю. М. Грибовська 113-122
Теоретичні та практичні аспекти перспектив розвитку підприємств борошномельно-круп’яної галузі України PDF
О. В. Грідін 123-130
Виробнича типізація сільськогосподарських підприємств у системі інтеграційних відносин PDF
А. О. Гуторов 130-138
Тенденції розвитку та напрямки підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна на сільськогосподарських підприємствах PDF
О. В. Захарченко 139-147
Необхідність побудови логістичних систем на вітчизняних промислових підприємствах PDF
О. А. Іщенко 162-168
Використання внутрішнього аудиту в обліковій політиці щодо основних засобів підприємств PDF
С. О. Клименко, Л. В. Мікрюкова 168-174
Державні фінанси у період фінансової кризи в Україні PDF
Н. О. Коломієць, В. М. Павліченко 175-180
Розвиток біопаливної галузі, як шлях подолання енергетичної залежності PDF
Н. М. Колпаченко 181-188
Роль ярмарків у формуванні та функціонуванні овочевого ринку PDF
Я. М. Котко 188-195
Проблеми функціонування підприємств аграрного сектору економіки України в умовах модифікації ринкових механізмів ціноутворення PDF
О. М. Кравченко, Л. А. Батюк 196-203
Теоретичні основи управління організаційними трансформаціями PDF
В. Г. Краля 204-209
Умови і механізми інтеграційних процесів в сільському господарстві PDF
М. А. Крутько, С. М. Калініченко, С. Л. Макода 210-216
Причини високих цін на нове житло в Україні: об’єктивні й спекулятивні PDF
О. Ю. Литвин 216-222
Туристична галузь – важливий фактор інвестиційної привабливості Запорізького регіону PDF
О. А. Лозова 222-228
Ринкова позиція сільськогосподарських підприємств PDF
О. В. Мандич 229-234
Функціонування агропромислових підприємств в сучасних умовах господарювання PDF
В. С. Ніценко 235-244
Розвиток логістичних систем у південному регіоні в умовах кризи PDF
О. М. Потишняк, О. В. Гаврильчак, В. О. Куцак 252-258
Агрохолдингізація та державне регулювання аграрного сектору PDF
О. В. Стегній 258-264
Аналіз сучасного стану та пріоритетні напрями розвитку аграрного виробництва в Полтавській області PDF
А. Ю. Трушина 273-280
Регіональні аспекти формування і використання трудового потенціалу PDF
А. М. Ужва 280-285
Зовнішні чинники формування системи управління фінансовими результатами аграрних підприємств PDF
О. В. Чернецька 285-293
Механізм подолання загроз економічної безпеки підприємств агросектора України у сфері ціноутворення PDF
О. В. Шабінський, М. О. Євдокімова 293-300
Теоретичні основи правлінського обліку в рослинництві PDF
Р. С. Шемчук, Л. А. Пащенко 301-305
Еволюція спільної аграрної політики ЄС PDF
Н. В. Шибаєва, Т. М. Квятко 306-315
Напрямки підвищення стратегічного рівня системи управління вітчизняними організаціями PDF
О. М. Потишняк, К. М. Корнієнко 316-322

Статьи

The alternative energy development in the context of the bio-fuels proceeding PDF (English)
O. O. Krasnorutskyy, Jacek Skudlarski, S. О. Zaika 3-11
Поддержка инвестиционно-инновационной деятельности фермерских хозяйств в Польше PDF (Русский)
W. Izdebski, J. Skudlarski, J. Ciotucha, S. Zając 148-162
Single methodikal information system of accounting PDF (English)
L. A. Polyvana 244-251
Проблемы развития розничной торговли в России PDF (Русский)
Е. В. Сухостав 264-273