№ 195 (2018)

"Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України"

Зміст

Статті

Застосування Smart Grid технологій для балансування режимів в локальних електричних системах PDF
О. А. Буславець, П. Д. Лежнюк 3-6
Статистична модель для аналізу надійності систем електропостачання PDF
Ю. І. Тугай, Д. А. Нікішин, А. В. Гай 7-8
Аналіз напруги при однофазних режимах роботи ліній електропередач PDF
Ю. Г. Лиховид, В. А. Мельничук, І. Ю. Тугай 9-10
Підвищення ефективності експлуатації електричних ліній 6-35 кВ за рахунок моніторингу аварійних ситуацій PDF
В. Г. Пазій, М. М. Черемісін, О. О. Мірошник 15-17
Оптимальне електромеханічне керування гідродинамічними системами ТЕС PDF
В. А. Ванін, М. М. Кругол, О. П. Лазуренко 18-20
Швидкий запуск асинхронного генератора в автономній системі живлення PDF
С. В. Король, О. В. Шубенко 21-22
Оцінювання якості електропостачання в локальних електричних системах з різнотипними відновлювальними джерелами енергії PDF
П. Д. Лежнюк, В. О. Комар, С. В. Кравчук, І. В. Котилко, І. О. Прокопенко 23-25
Концепція автоматизованої системи керування технологічними процесами лінії електропередавання як окремого компонента "розумних" мереж PDF
О. А. Савченко, С. М. Дудніков, С. В. Дюбко, В. Ю. Замніус 26-28
Безперервний контроль стану ізоляції високовольтних вводів в середовищі інформаційно-аналітичної системи "Сирена" PDF
О. В. Шутенко, О. А. Загайнова, Г. М. Сердюкова 29-32
Застосування пристрою захисного відключення в мережах до 1 кВ PDF
О. Б. Єгоров, М. Л. Глєбова 37-39
Моделювання системи накопичення електроенергії як високоманевреної потужності з застосуванням в різних вузлах енергосистеми PDF
А. В. Івахнов, О. П. Лазуренко, С. О. Федорчук 40-43
Розвиток системи Smart Metering в концепції ефективності електропостачання споживачів Smart Grid PDF
С. А. Попадченко, С. М. Дудніков 44-47
Аналіз використання типових графіків електричних навантажень PDF
І. М. Трунова, А. С. Грицай, А. В. Шумєєва 48-50
Дослідження процесу самозбудження автономного асинхронного генератора з системою керування напругою на основі електронного регулятора навантаження при роботі на активне та активно-індуктивне навантаження PDF
М. В. Пушкар, А. С. Гузинський, В. А. Приходько 51-52
Нове технічне рішення пристрою рпн силових трансформаторів PDF
І. В. Хоменко, І. В. Стасюк, А. В. Єгоров, А. М. Маслєнніков, О. О. Дунєв 53-56
Обґрунтування параметрів моніторингу для прогнозування ожеледе-паморозевих відкладень на повітряних лініях електропередавання PDF
С. В. Дюбко, Н. Є. Вахтеров 57-58
Визначення ступеню участі суб’єктів електричної мережі в розподілі потужності вищих гармонік PDF
Д. В. Філянін 61-62
Вплив відхилення частоти напруги на енергетичні показники пускових режимів електропривода з асинхронним двигуном з масивними торцевими феромагнітними екранами елементів роторного контуру PDF
Н. Д. Красношапка, О. О. Блащук, О. В. Божок 63-64
Дослідження індукованих перенапруг на лініях електропередавання напругою 6-35 КВ з різними типами проводів PDF
С. І. Дривецький 65-68
Підвищення надійності функціонування розподільних електричних мереж PDF
Р. В. Бондаренко, О. М. Довгалюк, Г. В. Омельяненко, О. Є. Піротті, Т. В. Сиромятнікова 69-71
Нейромережеве моделювання електроспоживання в системі комунального водопостачання з урахуванням сезонних змін водоподачі PDF
Л. В. Давиденко, В. А. Давиденко 78-79
Метод та пристрій прогнозування поточного технічного стану ізоляції низьковольтних асинхронних електродвигунів PDF
Д. М. Нестерчук, І. О. Попова, М. В. Постнікова 80-82
Удосконалення методики вибору електродвигунів для електроприводів змішувачів кормів PDF
Ю. М. Хандола, М. Л. Лисиченко, А. І. Середа, О. Ю. Назаренко 83-86
Підготовка шахтного метану для стабільної роботи когенераційного обладнання PDF
О. Б. Калюжний, В. Я. Платков 87-88
Керування режимами електропривода з аналізом технологічних та енергетичних параметрів при виготовленні кормових сумішей PDF
В. І. Жила, В. В. Гузенко 89-90
Використання прямого електричного нагріву в технологічному процесі комбінованого сушіння фруктів PDF
В. Ф. Яковлєв, О. Ю. Савойський 91-96
Установки для пастеризації молока PDF
М. Л. Лисиченко, В. І. Жила, В. І. Піскун 97-101
Дослідження біфілярної котушки тесла в якості джерела електричної енергії PDF
Л. С. Червінський, С. М. Усенко, М. О. Сподоба 102-104
Математична модель імпульсного торцевого ущільнення PDF
Е. Г. Кузнєцов, В. В. Нагорний, С. М. Ващенко 105-107
Комбінований струмовий захист асинхронного електродвигуна PDF
С. Ф. Курашкін, І. О. Попова, В. С. Попрядухін 108-109
Визначення вимог до електроприводу установки для сортування овець перед стриженням PDF
А. В. Цибух, М. Л. Лисиченко, Л. С. Скрипка 110-113
Захист асинхронного двигуна від несиметричних режимів PDF
І. О. Попова, С. Ф. Курашкін, Д. М. Нестерчук 114-115
Джерело безперебійного живлення з використанням електромеханічного накопичувача енергії PDF
В. І. Теряєв 116-118
Дослідження впливу інфрачервоного опромінення на посівні якості та ростові показники рослин озимої пшениці PDF
Н. І. Пашковська, М. В. Савчук, Л. С. Червінський 119-120
Розробка автоматизованої системи керування температурно-вологісним режимом теплиці PDF
С. В. Гайдукевич, Н. П. Семенова, Л. С. Колодійчук 121-123
Експлуатаційна оцінка стану обладнання біогазових установок PDF
В. Ю. Рамш, М. В. Потапенко, Н. П. Семенова, В. Л. Шаршонь 124-126
Дослідження впливу кривої намагнічування асинхронного двигуна на показники якості системи бездавачевого векторного керування PDF
С. М. Ковбаса, І. І. Пушніцина 127-129
Теоретичне обґрунтування запасу потужності асинхронних двигунів електропривода сільськогосподарських машин PDF
О. В. Сотнік, І. А. Величко, О. В. Сотнік 130-131
Оцінювач коефіцієнта корисної дії насосної установки на основі нейронної мережі: експериментальні дослідження PDF
С. О. Бур’ян, А. С. Титаренко, Г. Ю. Землянухіна 132-133
Експериментальне визначення функціональної залежності продуктивності шнекового транспортеру в залежності від значення частоти перетворювача Altivar 32 та кута нахилу шнеку PDF
Ю. М. Хандола, М. С. Сорокін, В. В. Сухін, О. Ю. Назаренко 137-140
Визначення методу і системи із загальної класифікації гідропонних установок для ефективного використання лазерної обробки кореневої системи рослин PDF
В. В. Сухін, М. Л. Лисиченко 141-144
Визначення впливу лазерного випромінювання та сполуки ПКР-125 на якість інкубації яєць PDF
Д. М. Міленін, М. Л. Лисиченко, Л. І. Пархоменко 145-146
Результати застосування НВЧ-коливань з метою терапевтичної дії на біологічно активні точки тварин PDF
Г. А. Ляшенко, П. О. Кравченко, Н. В. Полянова 150-151
Обґрунтування дослідження біоелектричних потенціалів з метою оцінки стану рослин PDF
М. О. Чорна, П. О. Кравченко 152-153
Ефективність дії інфрачервоного випромінювання на біологічні об’єкти PDF
О. М. Кунденко, О. П. Замула 161-162
Оцінка похибки вимірювання частотних характеристик біооб’єктів за допомогою методу імпульсної рефлектометрії PDF
Н. Г. Косуліна, О. С. Гаркавенко 163-164
Аналіз похибки вимірювання діелектричних характеристик біооб’єктів імпульсними рефлектометричними системами PDF
О. Д. Черенков, О. О. Мельник 165-167
Аналіз еквівалентного навантаження на візуальній моделі засобами пошукової оптимізації PDF
В. Г. Ягуп, К. В. Ягуп, О. Д. Бобровський, В. І. Олійник 134-136
Підвищення посівних якостей насіння томатів PDF
С. В. Гайдукевич, О. С. Антонів 170-173

Статьи

Совершенствование структуры воздушных линий для повышения информативности электропередачи PDF (Русский)
В. Е. Бондаренко, И. В. Барбашов, В. В. Черкашина 11-14
Оценка надежности компактных линий электропередачи напряжением 10 кВ PDF (Русский)
Ф. М. Ерхан, В. М. Постолатий 33-36
Совершенствование методов решения неленейных задач большой размерности в электроэнергетике с использованием эвристических подходов PDF (Русский)
М. В. Гродецкий 59-60
H28: A portable low-cost ssvep-based eeg signal processing unit along with visual stimuli PDF (English)
Mehdi Abjadpour, Ivan Volosyak 72-77
Анализ состояния животных по электромагнитному излучению их органов PDF (Русский)
Т. Д. Гуцол 147-149
Калибровка импульсных рефлектометрических систем для исследования биообъектов PDF (Русский)
А. В. Сапрыка, В. А. Сапрыка, Р. С. Сингатулин 154-157
Определение частот электромагнитного излучения для стимуляции иммунокомпетентных клеток животных PDF (Русский)
Г. А. Ляшенко, Н. В. Полянова, П. О. Кравченко, И. А. Черепнев 158-160
Обоснование автоматизированных систем для информационных технологий с биологическими объектами PDF (Русский)
А. Н. Кунденко, Л. Н. Михайлова 168-169