№ 196 (2018)

"Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України"

Зміст

Статті

Ідентифікація змішаного навантаження з відновлювальними джерелами енергії в задачі оцінки викривлення напруги в точці загального приєднання PDF
Ю. Л. Саєнко, Д. М. Калюжний, С. В. Свергуненко 3-5
Теплові акумулятори для енергозабезпечення приватного домогосподарства PDF
А. В. Жарков 6-7
Використання біоресурсів для компенсації нестабільності вітрових і сонячних електричних станцій з метою забезпечення незалежного електропостачання підприємств АПК PDF
О. О. Рубаненко 8-9
Методика оптимізації розмірів компонентів місцевої системи енергопостачання з відновлюваними джерелами PDF
С. М. Дудніков, О. А. Савченко, С. А. Попадченко, Д. А. Зінченко 13-14
Дослідження двостадійного процесу газифікації соломи PDF
Н. М. Цивенкова, Я. Д. Ярош, А. А. Голубенко, М. Б. Терещук 15-17
Вплив достовірності вхідних параметрів електродвигуна на розрахунок стійкості електроенергетичних систем PDF
О. Б. Єгоров, О. Ю. Єгорова 18-20
Використання систем акумуляції для балансування електричних станцій на відновлювальних джерелах енергії PDF
С. О. Федорчук, І. А. Неміровський, А. В. Івахнов 21-23
Дослідження енергоощадних режимів роботи розподільних мереж PDF
О. О. Мірошник, А. С. Довгопола, Є. В. Глушач, Я. A. Романенко 24-26
Формування набору інформативних визначальних змінних базового рівня електроспоживання насосної станції водопостачання PDF
Н. В. Давиденко 27-29
Перспективи розвитку Micro Grid як складової частини Smart Grid PDF
С. А. Попадченко, К. Р. Бабич 30-34
Моделювання процесу дощування машини фронтальної дії з секторними насадками PDF
А. І. Середа, Ю. М. Хандола, О. Ю. Назаренко 38-40
Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії PDF
В. В. Кучанський, А. Б. Нестерко, І. О. Гунько 41-42
Бенчмаркінг енергоефективності водопровідних господарств: формування групи партнерів PDF
Л. В. Давиденко 43-44
Оцінка ефективності використання відновлюваних джерел енергії в об’єднаній енергетичній системі України PDF
О. М. Довгалюк, О. П. Лазуренко, Ш. Н. Саїдов, І. С. Яковенко 45-50
Аналіз вмісту газів в обладнанні з розрядами високої енергії PDF
О. В. Шутенко, О. С. Кулик 51-55
Визначення інтервалів дискретизації часових рядів вимірів параметрів технологічного процесу в АСК ТП PDF
І. Г. Абраменко, С. Я. Бовчалюк, В. О. Фоменко 56-58
Автоматизація пошуку пошкоджень у мережі електропостачання 10кв на основі нечіткої логіки PDF
О. В. Заїка, Н. Г. Чала 59-61
Проектування бездротових мереж для рухомих об’єктів PDF
Ю. В. Здоровець, А. П. Плахтєєв 62-65
Автоматизація процесів сушіння рослинної сировини PDF
І. В. Нездвецька 66-68
Симісторне регулювання обертів однофазного двигуна відцентрованого циркуляційного насосу у системі опалення будівлі PDF
Р. П. Окопний, В. Г. Неня, В. П. Захарченко 69-70
Методи та засоби підвищення якості електроенергії в розподільних мережах 10 КВ PDF
А. О. Панов 71-73
Аналіз систем паралельної обробки алгоритмів PDF
К. В. Загуменна, С. С. Радченко 77-78
Комплексне рішення захисту інформації у комплексі засобів автоматизації проектування енергетичних машин PDF
О. А. Григоренко, В. П. Захарченко, В. Г. Неня 79-80
Проблеми підвищення надійності в автоматизованих системах керування PDF
С. С. Радченко, К. В. Загуменна, Р. М. Старовєров 81-82
Удосконалення функціонування газотурбінної електростанції на основі інформаційної технології обробки даних при змінах навантажень PDF
А. В. Толбатов, Г. А. Cмоляров, В. Ф. Яковлєв 83-85
Реалізація функцій нечіткого логічного керування на базі автомата паралельної дії для інтелектуальних електричних мереж PDF
С. Я. Бовчалюк, С. О. Тимчук, И. А. Фурман, Р. В. Азацький 86-88
Аналіз засобів і методів контролю наробітку годин електрообладнання на виробництві PDF
В. О. Дмитренко 89-90
Побудова моделі якості програмних засобів логічного керування промисловим обладнанням PDF
І. О. Фурман, С. О. Тимчук, О. М. Піскарьов, О. Ю. Аллашев 91-94
Аналіз ефективності застосування теплових насосів PDF
М. П. Кунденко, І. М. Шинкаренко, Є. А. Каліберда 98-99
Методи виміру діелектричної проникності речовин і функцій газообміну біологічних об'єктів PDF
М. П. Кунденко, І. І. Бородай 100-101
Узагальнення процесів передачі та перетворення енергії в зовнішньому покриві бджоли PDF
М. П. Кунденко, О. А. Устименко, П. О. Кравченко 102-103
Моделювання як метод досліджень освітлювальних установок PDF
О. Ю. Єгорова, С. С. Рудак, Р. Ж. Рамазанов 106-107
Особливості взаємодії УФ випромінювання з біологічним об’єктом бджола - кліщ варроа деструктор PDF
М. А. Романченко, Ю. К. Санін, В. М. Романченко 108-109
Практичні рекомендації щодо підвищення надійності та безпеки при експлуатації автономних пересувних електроустановок PDF
К. Ю. Бровко, П. Ф. Буданов 110-112
Якість електричної енергії PDF
Ю. С. Олійник 113-115
Організаційне і економічне обґрунтування можливості автономного функціонування ферми молочно–товарного напрямку незалежно від централізованих мереж енергопостачання PDF
Г. О. Павлов, Д. О. Кулагін 118-120
Теплоенергозбереження. Когенерація теплової енергії PDF
І. І. Бородай, В. Є. Пацюк 121-122
Пристрої контролю, діагностування та захисту асинхронних двигунів при несиметрії напруг мережі живлення PDF
В. С. Попрядухін 123-125

Статьи

Использование программы "Copert" для расчетов эмиссий загрязняющих веществ от автотранспорта PDF (Русский)
Е. В. Быкова 10-12
Моделирование процессов и автоматизация термической обработки рельсового профиля PDF (Русский)
С. Ф. Жуков, А. И. Важинский, О. С. Коробкин 35-37
Стратегия управления режимами работы Smart Grid на основе возобновляемых источников энергии PDF (Русский)
С. А. Шендрик, С. А. Тимчук, В. В. Шендрик, О. В. Бойко, Ю. В. Парфененко, Ж. 3. Уалиев 74-76
Определение изменений коэффициента вязкости криоконсервирующей среды с биологическими объектами PDF (Русский)
Н. П. Кунденко, А. Н. Кунденко, Анне Енсен 95-97
Improving the reliability of outdoor lighting systems PDF (English)
O. Iegorova, А. Iegorov, А. Gaunt 104-105
Основные направления и тенденции развития современных методов и приборов для измерения теплового излучения животных PDF (Русский)
Т. Д. Гуцол 116-117