№ 180 (2017)

"Механізація сільськогосподарського виробництва"

Зміст

Статті

Вплив кривизни решета на ефективність розділення насіннєвої суміші ріпаку PDF
М. В. Бакум, С. О. Харченко, М. М. Крекот, М. О. Винокуров, О. В. Синяева, О. С. Вотченко, А. С. Павленко 5-12
Результати очищення насіннєвої суміші сої на пневматичному сепараторі PDF
М. В. Бакум, М. М. Крекот, О. А. Шептур, М. М. Абдуєв, О. В. Сіняєва, М. В. Циба 13-18
Особливості вібросепарації насіння ріпаку PDF
М. В. Бакум, А. Д. Михайлов, О. Б. Козій, М. М. Абдуєв 19-23
Котушковий висівний апарат PDF
М. В. Бакум, В. І. Пастухов, Р. В. Кириченко, Д. В. Крохмаль, О. І. Басов, А. С. Касаткін 24-29
Обгрунтування вибору машин для заготівлі трав на сіно PDF
М. В. Бакум, А. Д. Михайлов, О. Б. Козій, Р. В. Кириченко 30-38
Використання електричного поля високої напруги в хімічному захисті рослин PDF
М. Я. Сташків, Т. І. Рибак, І. М. Бортник 39-43
Обзор конструкцій підвісок сошників сівалок PDF
В. І. Пастухов, С. М. Скофенко, Д. В. Крохмаль 44-48
До впровадження промислової технології виробництва томатів PDF
В. І. Пастухов, І. І. Сисенко 49-53
До обгрунтування використання лабораторної установки для експериментальних досліджень очистки зернових сумішей від легких домішок PDF
М. В. Сліпченко 60-66
Чисельне моделювання механіко-технологічних процесів агропромислового виробництва PDF
Е. Б. Алієв, Ю. М. Лабатюк 67-71
Теплотехнічний розрахунок процесу конденсації водяних парів вологого повітря на теплопоглинальній поверхні PDF
О. М. Іванов 78-84
Сучасний стан бджільництва в Україні PDF
Т. Ю. Васильківська, О. А. Лесніцька 89-94
Вплив тургору коренеплодів цукрового буряка на якість бурякової стружки PDF
І. А. Фабричнікова, В. В. Коломієць, А. Й. Квятковський 106-114
Моделювання коливання тиску вакуумної системи доїльної установки PDF
В. Т. Дмитрів, І. В. Дмитрів 115-123
Методи розрахунку пасивних механічних підвісок сидінь операторів мобільних сільськогосподарських машин PDF
В. М. Лук'яненко, О. О. Жиліна, В. М. Кісь 124-128
Обгрунтування та розробка гнучкої технології виробництва твердого біопалива з рослинних та деревних відходів PDF
О. С. Полянський, О. В. Дьяконов 149-159
Дослідження рівня виробничого травматизму та профзахворюваності при вирощуванні продукції рослинництва в умовах відкритого та захищеного грунту України PDF
Л. Г. Савченко, В. М. Савченко 160-167
Оцінка функціональної точності тракторів на транспортних роботах PDF
А. Т. Лебедєв, М. Л. Шуляк 206-212
Результати експериментальних досліджень комбінованого ґрунтообробно-посівного агрегату PDF
Р. В. Антощенков, А. Т. Лебедев, В. М. Антощенков 213-218
Визначення технічного стану та працездатності гідроприводу коробки передач гусеничних машин PDF
С. В. Шушляпін, С. М. Дюндик 219-225
Використання технології доповненої реальності в системах відстеження краю смуги руху автотранспорту PDF
В. Г. Мазанов, І. В. Бойков, С. М. Дюндик, С. В. Шушляпін 226-230
Аналіз методології витовлення древесних гранул пресуванням PDF
О. В. Єсіпов, С. О. Поляшенко, М. С. Чорноморець 231-237
Солома, як альтернативний вид палива PDF
О. В. Єсіпов, С. О. Поляшенко, Д. Ю. Бутенко 238-243
Підвищення експлуатаційних показників трактора ХТЗ-160 застосуванням мехатронної системи адаптивного керування поворотом PDF
М. Г. Макаренко, Ю. М. Кулаков, О. М. Макаренко 244-254
Підвищення експлуатаційних показників трактора ХТЗ-170 застосуванням мехатронної системи адаптивного керування гідроначіпною системою PDF
М. Г. Макаренко, О. К. Горобець, О. М. Макаренко 255-262
Дослідження якості виконання посіву PDF
В. М. Зубко 263-273
Оцінка якості роботи борони-лущильника «Дукат-4» з стійками кріплення дисків різної жорсткості PDF
С. О. Харченко, О. І. Анікєєв, М. О. Циганенко, Р. В. Антощенков, В. В. Качанов, О. Д. Калюжний, Є. А. Гаєк, Г. В. Сорокотяга 274-282
Дослідження факторів, які впливають на орієнтацію посівного матеріалу в висіваючому апараті PDF
Т. В. Кузіна 290-298
Перспективи розвитку технології та класифікаційна модель робочих органів для технології Strip-till PDF
О. І. Анікєєв, Ю. О. Сердюк 299-304
Складові структури твердих органічних добрив PDF
В. І. Мельник, О. А. Романашенко 305-310
Інноваційний підхід до розвитку матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств України PDF
В. А. Луньова, В. М. Онегіна, М. Л. Лисиченко, О. В. Панкова 319-329
До питання математичного опису руху вимолоченого насіння в кільцевому каналі змінного перерізу PDF
С. П. Степаненко, Б. І. Котов, А. В. Спірін 330-339
Шляхи оптимізації потужності PDF
О. М. Костенко, С. М. Кривонос, О. У. Дрожчана 340-345
Стан охорони праці в Україні на сучасному етапі PDF
О. М. Костенко, Т. Г. Лапенко, О. У. Дрожчана 346-351
Дослідження зернівки на міцність та деформацію при різних прикладених навантаженнях PDF
С. В. Пустовіт, В. І. Котков, М. І. Шмалюк 352-354

Статьи

Повышение эффективности работы сеялок за счет усовершенствования их рабочих органов PDF (Русский)
И. В. Морозов, В. И. Морозов, И. И. Киральгази, В. И. Курлов 54-59
Mathematical modelling of transition of nozzles for liquid sprayer and generation of microclimate in the premises of greenhouses into various possible conditions PDF (English)
A. Boiko, V. Savchenko, V. Krot 72-77
Обзор исследований физико-механических свойств семян лесных культур PDF (Русский)
В. М. Лукьяненко, И. В. Галич, К. И. Домашич 85-88
Оценка эффективности внутрипочвенного внесение гербицидов в слое пены PDF (Русский)
В. И. Мельник, А. В. Лукьяненко 95-99
Метод расчёта поля скоростей воздушной среды между двумя эквидистантными плоскостями при совершении ими синхронных гармонических колебаний PDF (Русский)
В. М. Лукьяненко, А. А. Никифоров, А. П. Петрик 100-105
Повышение коэффициента готовности выполнения транспортных операций при изготовлении крупногабаритной продукции PDF (Русский)
А. С. Полянский, Д. М. Клец, Е. А. Дубинин, В. Н. Плетнев 129-136
Определение момента отрыва колеса машины при опрокидывании методом парциальных ускорений PDF (Русский)
А. С. Полянский, Н. М. Кириенко, В. В. Задорожняя 137-141
Нормирование диагностических параметров элементов двигателя PDF (Русский)
А. С. Полянский, А. А. Молодан 142-148
Аппроксимация функции нормального распределения функцией логистического распределения и её применение для определения надёжности механических систем PDF (Русский)
В. Ю. Дубницкий, Г. В. Фесенко, И. А. Черепнев 168-181
Определение параметров производственных опасных факторов для моделирования процесса выпаривания в сахарном производстве PDF (Русский)
С. А. Ляшенко, А. М. Фесенко, А. С. Ляшенко 182-190
Исследования влияния ширины линии лазерного излучения на эффективность лидарных измерений радиоактивных и отравляющих веществ PDF (Русский)
В. А. Романюк, С. В. Нестеренко, Н. М. Кириенко, О. П. Иванова 191-200
Новая элементная база экспериментальных исследований по устойчивости колёсных машин PDF (Русский)
А. С. Полянский, В. В. Задорожняя, Л. Н. Переверзева 201-205
Повышения эффективности процесса очистки воздушного потока циклоном аспирационных систем самопередвижных сепараторов PDF (Русский)
Е. А. Гаек 283-289
Обоснование профиля плоскорежущей лапы с помощью методов вариационного исчисления PDF (Русский)
В. Я. Турчин, А. И. Аникеев, Н. С. Храмов 311-318