№ 194 (2018)

"Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв"

Зміст

Статті

Про контактну взаємодію деяких овочів з грунтом PDF
В. П. Ольшанський, В. В. Бурлака, М. В. Сліпченко 13-18
Про перетворення ударом задемпфованої механічної системи в осцилятор PDF
В. П. Ольшанський, О. В. Богомолов, О. О. Богомолов 18-31
Про ударну взаємодію важкого твердого тіла з пружним півпростором PDF
В. П. Ольшанський, О. В. Богомолов, О. О. Богомолов 38-46
Вплив пружності стрічки та тертя у стрічково - барабанному механізмі на работоздатність елеваторів PDF
О. В. Богомолов, І. М. Лук’янов, В. Машко, А. Шмуляк 47-53
Дослідження процесу виділення домішок олійної сировини з відходів способом розділення суміші на гіраційному сепараторі PDF
О. В. Богомолов, В. І. Ільїн, Н. О. Ільїна 53-60
Активація закваски електромагнітним полем при виробництві кисломолочного продукту – ряженки PDF
М. І. Машкін, В. В. Бредихін, С. А. Денисенко, В. Ф. Могутова, В. П. Богомолова 61-68
До дослідження руху зернового матеріалу в певмосепаруючому пристрої вібровідцентрового сепаратора PDF
М. В. Сліпченко 68-74
Проблеми накопичення і переробки твердих побутових відходів великих міст України PDF
В. М. Кісь, С. А. Денисенко, О. В. Кісь 74-78
Амінокислотний склад безглютенового парового хліба PDF
О. М. Шаніна, С. М. Мінченко 100-105
Показники якості зерна тритикале ярого PDF
Л. М. Пузік, В. К. Пузік, А. О. Рожков 105-113
Визначення виду та раціональної масової частки концентратів тваринних білків в технології крупів підвищеної харчової цінності. PDF
О. М. Шаніна, К. В. Дугіна 113-118
Дослідження впливу полісахаридної та білкової добавки на гідратаційні властивості безглютенового бездріжджового тіста. PDF
Т. В. Гавриш, О. М. Шаніна, І. В. Галясний 119-123
Якість хліба з борошна вищого сорту різних сортів і ліній пшениці спельти. PDF
Г. М. Господаренко, В. В. Любич, В. В. Желєзна, І. Ф. Улянич 124-129
Дослідження натуральності вафельних виробів з синбіотиками PDF
Г. В. Коркач, Г. В. Крусир 130-137
Доцільність інтенсифікації пророщування озимої пшениці в технології зернових пластівців підвищеної біологічної цінності PDF
І. М. Фоміна, О. О. Ізмайлова, А. Шурдугайло, О. Шурдугайло 137-143
Обґрунтування та розроблення способу отримання інуліновмісного сухого кавового напою PDF
Н. П. Івчук, А. О. Башта, А. О. Ущаповський 143-150
Вплив обробки хітозаном на фізико-хімічні показники свіжої суниці під час зберігання PDF
А. Г. Благополучна, І. Л. Заморська, Н. О. Ляховська 150-157
Розробка пристроїв для процесу екстрагування рослинної сировини PDF
Г. В. Дейниченко, В. В. Гузенко, О. В. Омельченко, Г. В. Шевченко 157-163
Дослідження мікроструктури молочно-білкових концентратів PDF
В. А. Гніцевич, Л. Г. Дейниченко, В. В. Перекрест, П. В. Гусятник 163-170
Моделювання обладнання переробних та харчових виробництв при розрахунках на міцність PDF
А. І. Сичов, Т. О. Сичова 170-175

Статьи

Новое направление в технологии переработки зерна пшеницы PDF (Русский)
А. В. Богомолов, В. И. Ирклиенко 5-12
О возможности повышения износостойкости свеклорезных ножей с помощью комбинированного воздействия лазерной обработки и карбонитрации PDF (Русский)
А. И. Спольник, Л. М. Калиберда, А. Ю. Гайдусь 31-37
Автоматическая классификация объектов при оценке качества оборудования PDF (Русский)
В. А. Сукманов 176-202
Влияние размерных характеристик частиц на толщину семенной оболочки у семян нута PDF (Русский)
В. А. Мезенцев, В. В. Бредихин, А. А. Черняев, Н. А. Ильина, Л. Н. Кобызева, О. Н. Безуглая 90-100
К определению тяговой способности ленточнобарабанных механизмов норий с различными типами лент PDF (Русский)
И. М. Лукьянов, Л. В. Кись, Н. В. Бурда, А. Н. Осика, Е. О. Кротов 78-89