№ 190 (2018)

"Механізація сільськогосподарського виробництва"

Зміст

Статті

Сільськогосподарські машини з пружинними стійками кріплення робочих органів PDF
М. О. Циганенко, О. А. Романашенко, К. Г. Сировицький, В. В. Качанов 5-15
Удосконалення робочого органу культиватора для обробітку забур’янених грунтів PDF
С. О. Харченко, І. С. Тіщенко, Г. В. Фесенко 15-20
Результати сортування насіння гороху на віброфрикційному сепараторі PDF
М. В. Бакум, А. Д. Михайлов, О. Б. Козій 21-26
Доочищення та сортування насіння сої на вібраційній насіннєочисній машині PDF
М. В. Бакум, А. Д. Михайлов, О. Б. Козій 26-31
Параметрична оптимізація системи “двигун-трансмісія” PDF
Л. М. Варваров, І. Я. Гришин 31-37
Нові можливості при сумісних посівах кормових культур PDF
В. І. Мельник, В. І. Пастухов, М. О. Циганенко, В. В. Качанов, Д. В. Крохмаль 37-44
Дослідження точності висіву насіння овочевих культур координатним гідро-пневматичним висівним апаратом PDF
В. Б. Бойко 45-52
Стенд для дослідження розпилюючих пристроїв машин для внесення агрохімікатів PDF
О. М. Кобець, А. М. Пугач, О. Ф. Кузьменко 52-57
Вплив кривизни решета на ефективність сортування насіння сої PDF
М. В. Бакум, О. Б. Козій, М. М. Крекот, М. О. Винокуров, О. С. Вотченко, О. І. Басов 58-65
Обґрунтування параметрів робочої поверхні копача коренеплодів PDF
С. П. Сокол 66-73
Вплив кривизни решета на ефективність очищення насіння гороху від його половинок PDF
М. В. Бакум, М. М. Крекот, А. Д. Михайлов, М. М. Абдуєв, М. В. Циба, О. І. Басов 73-80
Дослідження механіко-технологічних властивостей зерна сої PDF
О. В. Нанка, М. В. Бакум, М. М. Крекот, О. М. Русальов, Д. І. Бойко, О. С. Вотченко 80-86
Генетична активність ярої пшениці залежно від дії іонізуючого випромінювання PDF
О. В. Панкова, В. К. Пузік, К. Г. Сировицький, О. С. Чалая, А. М. Фесенко 91-96
Технологія вирощування великоплідної чорниці на Україні PDF
В. К. Пузік, О. А. Романашенко, І. О. Романашенко, М. О. Романашенко 97-103
Зниження техногенного навантаження на довкілля за рахунок заміщення вугілля солом’яною біомасою PDF
С. Л. Семірненко, Ю. І. Семірненко 103-110
Вплив важких металів на організм людини PDF
О. С. Чалая, Н. Ю. Фатєєва 110-116
Моделювання процесу отримання біогазу з відходів і сировини сільськогосподарських ферм PDF
О. О. Василенко 117-121
Дослідження cтійкості руху двовісного причепа при роботі з бурякозбиральним комбайном PDF
О. В. Єсіпов, С. О. Поляшенко 122-127
Підвищення стабільності руху трактора ХТЗ-160 по заданій траєкторії використанням інтелектуальної системи адаптивного керування PDF
М. Г. Макаренко, Ю. М. Кулаков, О. М. Макаренко 128-136
Стан системи управління охороною праці на підприемствах України PDF
Т. В. Хворост 145-151
Зміна енергетичних параметрів двигуна в режимі роботи без навантаження при відключенні циліндрів PDF
О. С. Полянський, А. О. Молодан 152-161
Розвиток загально-навчальних навичок як необхідна умова в підготовці фахівця з високою культурою безпеки життєдіяльності PDF
І. А. Черепньов, Г. В. Фесенко, О. А. Макогон, В. О. Гунченко, С. А. Новік 178-184
Оцінення небезпеки експлуатації сільськогосподарських агрегатів за даними дефектоскопії деталей PDF
О. С. Полянський, О. В. Войналович, М. М. Мотрич 185-192
Комплексна оцінка і аналіз енергетичних показниківіснуючих технологій переробки рослинних відходів у паливні брикети PDF
О. С. Полянський, В. І. Д`яконов, О. В. Дьяконов 192-202
Умови праці машиніста електропоїзду метрополітену як фактор його психофізіологічного стану і безпеки перевезень PDF
В. І. Д`яконов, Л. М. Переверзєва, Я. О. Сєріков, А. В. Чернявський 202-207
Дослідження стану і розробка методології зниження рівня виробничого травматизму в галузі житлово-комунального господарства України PDF
В. І. Д`яконов, М. М. Кірієнко, Я. О. Сєріков 207-214
Аналіз ефективності застосування захисних екранів для захисту рослин від шкідливого впливу транспортного забруднення PDF
М. М. Кірієнко, К. В. Данова, В. В. Малишева, В. І. Д’яконов 215-220
Оцінка потенційних небезпечних і шкідливих виробничих процесів PDF
В. І. Д`яконов, М. І. Адаменко, О. В. Третьяков, С. В. Нестеренко 220-231
Застосування методів дистанційного зондування для охорони об’єктів PDF
І. А. Черепньов, В. А. Романюк, С. О. Стародубцев 231-238
Особливості розвитку систем автоматичного керування технологічними процесами в рослинництві PDF
В. Г. Мироненко 239-242
Результати експериментальних досліджень тягової динаміки чотирьох гусеничного трактора ХТЗ-280Т PDF
Ю. К. Шаповалов, В. І. Мельник, Р. В. Антощенков, В. М. Антощенков, В. М. Кісь, І. В. Галич, А. О. Никифоров, С. А. Богданович, О. В. Лукьяненко 243-250
Сепарація насіннєвої суміші сої на мехатронній мультиплощинній вібраційній насіннєочисній машині PDF
В. М. Лук'яненко, А. О. Никифоров, І. В. Галич, О. В. Лук'яненко, А. П. Петрик 273-278
Дослідження сили та зчеплення олійного насіння з профільованими поверхнями PDF
О. М. Сукач, В. В. Шевчук 286-293
Теоретичні дослідження робочого циклу малогабаритного шнекового олійного пресу PDF
В. Р. Паславський 293-304
Запобігання ризикам промислової роботизації PDF
Б. М. Цимбал, С. Р. Артем’єв, О. Д. Малько, В. А. Войтов, Р. В. Антощенков 304-310
Оптимальні поперечні перетини бурякової стружки для досягнення максимального ефекту процесу екстракції PDF
О. М. Люлька, В. В. Коломієць, І. А. Фабричнікова 311-317
Техніко-економічне обґрунтування підвищення продуктивності транспортно-технологічних процесів за допомогою гвинтових конвеєрів з обертовими кожухами PDF
Ів. Б. Гевко, А. Є. Дячун, А. Л. Мельничук, Р. З. Золотий, І. М. Шуст 318-326
Оцінка, ідентифікація професійних ризиків у роботі операторів мобільних машин і моніторинг умов їх праці PDF
Ю. П. Рогач 326-336

Статьи

Агротехнологическая эффективность сошников разных типов PDF (Русский)
И. В. Морозов, В. И. Морозов, И. И. Киральгази 86-91
Конструктивная схема подачи природного газа для автотракторных газодизелей PDF (Русский)
В. А. Улексин, А. Б. Стремоухов 137-144
Повышение точности оценки устойчивости автомобилей и тракторов при наезде на препятствие PDF (Русский)
А. С. Полянский, Д. М. Клец, Е. А. Дубинин, В. В. Задорожняя 162-171
Повышение пожарной безопасности сельскохозяйственных машин, оснащенных двигателями с турбонаддувом PDF (Русский)
А. С. Полянский, Н. М. Кириенко, В. В. Задорожняя, Л. Н. Переверзева 172-178
Влияние неоднородности наплавленых материалов на характеристики процесса резания PDF (Русский)
В. В. Коломиец, Р. В. Антощенков, Р. В. Ридный, С. А. Богданович 251-263
Разработка и применение энергосберегающих твердых смазок при лезвийной и абразивной обработке металлов резанием PDF (Русский)
В. В. Коломиец, Р. В. Антощенков, В. М. Кись, Т. В. Горбачева, К. М. Любичева 264-267
К построению математической модели процесса просеивания зернового вороха в цилиндрическом решете скальператора PDF (Русский)
С. А. Богданович 268-273
Обоснование выбора конструкции пенообразователя PDF (Русский)
О. В. Лукьяненко 279-285
Расчёт поля скоростей воздушной среды между двумя эквидистантными плокостями при совершении ими синхронных гармонических колебаний методом прогонки PDF (Русский)
А. А. Никифоров, В. М. Лукьяненко, В. Н. Кись 337-345