Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 185 (2017): "Економічні науки" Інноваційний маркетинг, як особливий вид інноваційної діяльності Анотація   PDF
В. В. Антощенкова, О. А. Богданович
 
№ 180 (2017): "Механізація сільськогосподарського виробництва" Інноваційний підхід до розвитку матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств України Анотація   PDF
В. А. Луньова, В. М. Онегіна, М. Л. Лисиченко, О. В. Панкова
 
№ 172 (2016): "Економічні науки" Інноваційний проект як об’єкт управління Анотація   PDF
С. О. Заїка, О. В. Грідін
 
№ 191 (2018): "Економічні науки" Інноваційний розвиток техніки і технологій для аграрного виробництва Анотація   PDF
Г. Є. Мазнєв, Jacek Skudlarski
 
№ 185 (2017): "Економічні науки" Інноваційно-інвестиційні важелі стабілізації розвитку аграрних підприємств Анотація   PDF
О. С. Пономарьов
 
№ 185 (2017): "Економічні науки" Інститут державно-приватного партнерства як форма ефективного надання суспільних благ Анотація   PDF
Т. А. Артьомова
 
№ 191 (2018): "Економічні науки" Інституції і механізми регулювання ринку органічної агропродовольчої продукції Анотація   PDF
В. Т. Дудар
 
№ 191 (2018): "Економічні науки" Інституціональні складові управління інноваційно-інвестиційним розвитком суб’єктів аграрного бізнесу Анотація   PDF
О. С. Пономарьов
 
№ 193 (2018): "Економічні науки" Інтеграційні чинники та процеси у менеджменті зміцнення соціально-економічної безпеки суб’єктів агробізнесу Анотація   PDF
В. К. Антошкін
 
№ 176 (2016): "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" Інтеграція бенчмаркінгу в систему енергоменеджменту підприємства Анотація   PDF
Л. В. Давиденко
 
№ 176 (2016): "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" Інтеграція технології пліс в інфраструктуру OpenStack Анотація   PDF
І. М. Колесник, В. О. Куланов, Ю. В. Здоровець
 
№ 188 (2017): "Економічні науки" Інтеграція як вектор розвитку бізнес-процесів компанії Анотація   PDF
Ю. П. Вітковський, О. О. Єршова
 
№ 192 (2018): "Проблеми надійності машин" Інтелектуальні транспортні системи в управлінні перевезення вантажів Анотація   PDF
М. В. Голотюк
 
№ 164 (2015): "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" Інтелектуальна система керування вентиляційної установки в ремонтній майстерні Анотація   PDF
Ю. М. Хандола, А. О. Лісняк, М. Ю. Середин, Д. Ю. Бало
 
№ 187 (2017): "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" Інтелектуальна система управління "розумний дитячий садок" – шлях до енергозбереження та енергоефективності Анотація   PDF
Ю. І. Бєльська, О. М. Мороз
 
№ 158 (2015): "Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві (присвячений 85 річчю університету)" Інтелектуальний аналіз даних засобами аналізу й керування реляційними базами даних Анотація   PDF
С. О. Кудренко
 
№ 187 (2017): "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" Інтелектуальний мобільний робот для теплиць Анотація   PDF
В. П. Лисенко, І. М. Болбот, Т. І. Лендєл
 
№ 172 (2016): "Економічні науки" Інтенсифікація сільського господарства як основа сталого розвитку аграрної галузі Анотація   PDF
Т. Г. Маренич
 
№ 179 (2016): "Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв" Інтенсифікація технології водоочищення для харчових підприємств Анотація   PDF
О. А. Литвиненко, О. І. Некоз, Б. С. Пащенко
 
№ 165 (2015): "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" Інформаційна безпека в комп’ютерних програмах та системах Анотація   PDF
І. О. Фурман, Р. М. Старовєров, О. М. Піскарьов
 
№ 185 (2017): "Економічні науки" Інформаційна система моніторингу економічної безпеки в аграрному секторі Анотація   PDF
Т. А. Бутенко, В. М. Сирий
 
№ 192 (2018): "Проблеми надійності машин" Історія розвитку науки про надійність технічних систем Анотація   PDF
А. І. Бойко
 
№ 170 (2016): "Технічні системи і технології тваринництва". "Технічний сервіс машин для рослинництва" Історичні аспекти розвитку ремонтної бази сільського господарства Анотація   PDF
С. М. Герук, О. М. Сукманюк
 
№ 196 (2018): "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" Автоматизація пошуку пошкоджень у мережі електропостачання 10кв на основі нечіткої логіки Анотація   PDF
О. В. Заїка, Н. Г. Чала
 
№ 196 (2018): "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" Автоматизація процесів сушіння рослинної сировини Анотація   PDF
І. В. Нездвецька
 
226 - 250 з 1520 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>