Про журнал

Галузь та проблематика

Олена Онуфрієнко. Екзистенційні мотиви творчості Лесі Українки.

Антоніна Березовенко. Мовотворчість Лесі Українки.

Валентина Герасимчук. Тричі явлене кохання: як злет душі, як смерть, як воскресіння.

Лідія Голомб. Проблеми психології творчості в осмисленні І. Франка та Лесі Українки.

Лідія Подолей. Настроєвий діапазон мариністичних  циклів Лесі Українки "Подорож до моря" та "Кримські спогади". 

Малгожата Граусам. Зв'язки Лесы Українки з польською літературою.

Лідія Лук'янчук. Вплив Михайла Драгоманова на формування світогляду Лесі Українки.

Дар'я Міщенко. Модерністська інтерпретаційна модель образу Дон Жуана та мотиву донжуанства у творчості Лесі Українки.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Редакційна колегія: М. Г. Жулинський, д-р філол. наук, акад. НАН України; Л. І. Мацько, д-р філол. наук, акад. АПН України; В. В. Німчук, д-р філол. наук, чл.-кор. НАН України; Н. С. Саєнко, канд. пед. наук, проф.; А. А. Калита, д-р філол. наук, проф.; Н. С. Шумада, д-р філол. наук,проф.; О. П. Онуфрієнко, канд. філол. наук, доц.; Р. В. Мовчан, д-р філол. наук, ст. наук. співроб.; Ю. І. Адрухович, канд. філол. наук; А. В. Березовенко, канд. філол. наук (Ph.D.), доц.; С. А. Гальченко, канд. філол. наук, ст. наук. співроб.

Рецензенти: Н. Ф. Клименко, д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАН України, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Г. М. Яворська, д-р філол. наук, проф., Національний інститут стратегічних досліджень

Е. П. Стоянова, д-р філол. наук, проф. Київський славістичний університет