Наукова періодика України

Журнали на платформі

Bookmark and Share
Логотип заголовку сторінки

Військово-науковий вісник

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Військово-технічний збірник

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник асоціації кримінального права України

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник двигунобудування

Вісник двигунобудування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ДДПУ. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ДонНУЕТ. Серія "Економічні науки"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ДонНУЕТ. Серія: «Гуманітарні науки»

Вісник ДонНУЕТ. Серія. "Гуманітарні науки"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник економіки транспорту і промисловості

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

vestnik ntuu kpi serija priborostroenie

Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»

Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: "Гідравлічні машини та гідроагрегати"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Iнформатика i моделювання

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Динаміка та міцність машин. Вісник НТУ "ХПІ" ISSN 2078-9130

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НТУ "ХПІ"

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика i перетворююча технiка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устаткування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технологiї в машинобудуваннi

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

№ 39 (1315)

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ».Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Машинобудування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка"

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного університету оборони України

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ОНУ. Біологія

Вісник Одеського національного університету. Біологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського національного університету. Психологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського Національного університету. Хімія

Вісник Одеського національного університету. Хімія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник соціально-економічних досліджень

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Університету банківської справи

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківської державної академії культури

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія "Екологія"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія "Геологія. Географія. Екологія"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Черкаського державного технологічного університету

Вісник Черкаського державного технологічного університету

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Обкладинка

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Викладання мови як іноземної. Світовий досвід

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Витоки педагогічної майстерності

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Воєнно-історичний вісник

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація