Наукова періодика України

Журнали на платформі

Bookmark and Share
Логотип заголовку сторінки

Автоматизація технологічних і бізнес-процесів

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Автомобіль і електроніка. Сучасні технології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Адаптивні системи автоматичного управління

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Актуальна інфектологія - Aktualʹnaâ Infektologiâ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Актуальні проблеми державного управління

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні проблеми економіки та управління

Актуальні проблеми економіки та управління

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Антропологічні виміри філософських досліджень

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Архів офтальмології України - Arhìv oftalʹmologìï Ukraïni

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Архітектурний вісник КНУБА

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Біль. Суглоби. Хребет - Bolʹ, sustavy, pozvonočnik

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Біль, знеболення та інтенсивна терапія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Біомедична інженерія і технологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Богословські роздуми: Східноєвропейський журнал богослов’я

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Будівельні конструкції. Теорія і практика

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Будівництво, матеріалознавство, машинобудування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Буковинський медичний вісник

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Обкладинка

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Витоки педагогічної майстерності

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Військово-науковий вісник

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Військово-технічний збірник

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник асоціації кримінального права України

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник двигунобудування

Вісник двигунобудування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ДДПУ. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ДонНУЕТ. Серія: «Гуманітарні науки»

Вісник ДонНУЕТ. Серія. "Гуманітарні науки"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ДонНУЕТ. Серія "Економічні науки"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник економіки транспорту і промисловості

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»

Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Машинобудування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

vestnik ntuu kpi serija priborostroenie

Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка"

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: "Гідравлічні машини та гідроагрегати"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Динаміка та міцність машин. Вісник НТУ "ХПІ" ISSN 2078-9130

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ».Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НТУ "ХПІ"

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика i перетворююча технiка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устаткування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Iнформатика i моделювання

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технологiї в машинобудуваннi

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

№ 39 (1315)

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

"Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного університету оборони України

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ОНУ. Біологія

Вісник Одеського національного університету. Біологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського національного університету. Психологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського Національного університету. Хімія

Вісник Одеського національного університету. Хімія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник соціально-економічних досліджень

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Університету банківської справи

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківської державної академії культури

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія "Геологія. Географія. Екологія"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія "Екологія"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Черкаського державного технологічного університету

Вісник Черкаського державного технологічного університету

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Викладання мови як іноземної. Світовий досвід

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Воєнно-історичний вісник

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Гастроентерологія - Gastroenterologìa

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Геополітика України: історія і сучасність

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

GBDMM

Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник матеріалів конференції "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Гуманізація навчально-виховного процесу

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Двигуни внутрішнього згоряння

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Демократичне врядування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Дослідження в математиці і механіці

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Дослідження з історії техніки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Екологічна безпека та природокористування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Економіка транспортного комплексу

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Економіка. Управління. Інновації

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Економіка, управління та адміністрування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Економіка харчової промисловості

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Економічна та продовольча безпека України

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Електронна та Акустична Інженерія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Електротехніка та електроенергетика

Електротехніка та електроенергетика

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Електротехніка і Електромеханіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Електрифікація транспорту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Енергоефективність в будівництві та архітектурі

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Естетика і етика педагогічної дії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Ефективність державного управління

Ефективність державного управління

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Журнал органічної та фармацевтичної хімії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Записки з романо-германської філології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Записки з українського мовознавства

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Записки історичного факультету

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Запорожский медицинский журнал

Запорожский медицинский журнал

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збалансоване природокористування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць НУК

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ імені Івана Черняховського

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Здоров'я дитини - Zdorovʹe rebenka

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Здоров'я суспільства - Zdorov'a suspil'stva

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Зернові продукти і комбікорми

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Імідж сучасного педагога

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Обложка журнала Інновації молоді в машинобудуванні

Інновації молоді в машинобудуванні

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Інновації та технології в сфері послуг і харчування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науково-методичний журнал "Іноземні мови"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Інтегровані технології та енергозбереження

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ІНТЕЛЕКТ.ОСОБИСТІСТЬ.ЦИВІЛІЗАЦІЯ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

титульна сторінка збірки

Інформаційні системи, механіка та керування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Історико-педагогічний альманах

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Історчний архів. Наукові студії

Історичний архів. Наукові студії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Клінічна та експериментальна патологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Комп’ютерні та інформаційні системи і технології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Кораблебудування та морська інфраструктура

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник наукових праць "Культура і мистецтво у сучасному світі"

Культура і мистецтво у сучасному світі

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Альманах "Культура і Сучасність"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Лідер. Еліта. Суспільство

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Людинознавчі студії. Серія Педагогіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Математичне моделювання

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Металознавство та термічна обробка металів

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Механіка гіроскопічних систем

Механіка гіроскопічних систем

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Мистецтвознавство України

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Міжнародна економічна політика

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Міжнародний ендокринологічний журнал - Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Міжнародний науковий вісник

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Міжнародні та політичні дослідження

Міжнародні та політичні дослідження

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Мікробіологія і біотехнологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Мікросистеми, Електроніка та Акустика

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Містобудування та територіальне планування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Мова: класичне - модерне - постмодерне

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Мова: кодифікація, компетенція, комунікація

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Могилянський математичний журнал

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

МУЛЬТИЛІНГВІЗМ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: КУЛЬТУРА, ОСВІТА, ПОЛІТИКА

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наука в олимпийском спорте

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наука та прогрес транспорту. Вісник дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

вісник ужну серія економіка

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Scientific Bulletin of the Uzhhorod University. Series «Chemistry»

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Хімія"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові записки НаУКМА. Економічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові записки НаУКМА. Історичні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові записки НаУКМА. Літературознавство

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові записки НаУКМА. Мовознавство

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові праці. Економіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові праці. Політологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові праці. Серія: Техногенна безпека

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові праці. Філологія. Літературознавство

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові праці. Філософія

Наукові праці. Філософія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Науково-педагогічні студії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Нові матеріали і технології в машинобудуванні (Праці Міжнародної науково-технічної конференції)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Обладнання та технології харчових виробництв

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Опір матеріалів і теорія споруд

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Ортопедия, травматология и протезирование

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Освіта, наука і культура на Поділлі

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Основи та Фундаменти / Bases and Foundations

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Перинатологія і педіатрія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Питання боротьби зі злочинністю

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Питання літературознавства

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Порівняльно-педагогічні студії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Практична онкологія - Praktična onkologìâ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Праці міжнародного геометричного центру

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Прикладна геометрія та інженерна графіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія Історія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми етномузикології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми і перспективи економіки та управління

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми машинобудування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми підготовки сучасного вчителя

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми семантики слова, речення та тексту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми сучасного літературознавства

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми сучасної психології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Proceedings of the International Scientific Conference "MODERN CHALLENGES IN TELECOMMUNICATIONS" Міжнародної науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»

Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми телекомунікацій

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Процеси механічної обробки в машинобудуванні

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Психологія і особистість

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Психологія та психосоціальні інтервенції

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Психологія та соціальна робота

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник наукових праць "Публічне управління та адміністрування"

Публічне управління та адміністрування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Радіоелектроніка, iнформатика, управління

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Радіоелектроніка та інформатика

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Репродуктивна ендокринологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Різання та інструменти в технологічних системах

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Системні дослідження та інформаційні технології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Слобожанський науково-спортивний вісник

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Соціальна робота та соціальна освіта

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Соціальна фармація в охороні здоров’я

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Спортивна наука та здоров'я людини

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Стратегії розвитку бібліотек

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Судово-медична експертиза

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Сучасна гастроентерологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Сучасна педіатрія. Україна

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація | Видавництво ХНУРЕ

Сучасні дослідження з іноземної філології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Сучасні інформаційні системи

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

"СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Східноєвропейський історичний вісник

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Тектоніка і стратиграфія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Теорія і методика фізичного виховання і спорту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Теорія і практика інтелектуальної власності

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Теорія і практика правознавства

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Теорія і практика управління соціальними системами

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Технічна естетика і дизайн

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Технічні науки та технології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Технологія і техніка друкарства

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Торгівля і ринок України

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Транспортні системи та технології перевезень. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Транспортні системи та технології перевезень

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Українська професійна освіта

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Українське музикознавство

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Український біофармацевтичний журнал

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Український журнал дитячої ендокринології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Український журнал дерматології, венерології, косметології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ХІРУРГІЇ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Український інформаційний простір

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Український метрологічний журнал

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Український неврологічний журнал

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Український терапевтичний журнал

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Управління, економіка та забезпечення якості в фармації

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Управління розвитком складних систем

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Фізика аеродисперсних систем

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові конференції Харківської державної академії фізичної культури

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Фізичне виховання студентів

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Філософія права і загальна теорія права

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Харчова наука та технологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Художня культура. Актуальні проблеми

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Холодильна техніка та технологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Часопис Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Часопис соціально-економічної географії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Інтермарум: історія, політика, культура

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник "Information Technology and Security"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Proceedings of International Conference on Antenna Theory and Techniques

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

UNIVERSITY LIBRARY AT A NEW STAGE OF SOCIAL COMMUNICATIONS DEVELOPMENT. CONFERENCE PROCEEDINGS

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація