ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ СТУДЕНТІВ СМГ У ЇХНЬОМУ ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ

Віктор Максимович Корягін, Оксана Зіновіївна Блавт

Анотація


Розглянуто питання сучасних електронних технологічних
засобів для удосконалення тестування функції зо внішнього дихання
студентів спеціальних медичних груп у їхньому фізичному вихованні.


Ключові слова


студент; фізичне виховання; спеціальна медична група; тестовий контроль; технологія; зовнішнє дихання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Блавт О. Система контролю у фізичному вихованні студентів

спеціальних медичних груп : монографія / О. Блавт – Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 512 с.

Корягин В.М. Контроль в физическом воспитании : монография / В.М. Корягин, О.З. Блавт. – Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of: OmniScriptum GmbH & Co. KG, 2013. – 144 с.

Попичев М. И. Комплексная диагностика и оценка уровня здоровья студентов / М. И. Попичев // Физическое воспитание студентов. – 2011. – № 3. – С. 71-75.

Спосіб оцінювання функціонального стану системи зовнішнього дихання : патент 86275 : A63B 69/00/ Корягін В. М., Бріскін Ю. А., Блавт О. З. – № 07400 ; заяв. 11.06.2013 ; 25.12.2013, Бюл. № 7.

Baxter L. K. Capacitive Sensors: Design and Applications / L. K. Baxter . –New York: IEEE Press. – 2012.

Carey R. Merritt Textile-Based Capacitive Sensors for Respiration Monitoring / Carey R. Merritt, H. Troy Nagle, E. Grant. – Iеее sensors journal, Vol. 9. – 2012. –№ 1. – Р. 71-78.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017