ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОЗДОРОВЧОМУ ФІТНЕСІ

Інна Олександрівна Павленко

Анотація


У статті проаналізовано сучасні наукові праці, присвячені
проблемі застосування інформаційних технологій у фізичній культурі.
З’ясовано, що інформаційні технології передбачають підвищенню рівня
знань з організації самостійної діяльності та сприяють підвищенню мотиваці ї
до занять самостійним фізичним вихованням.


Ключові слова


інформаційні технології; комп’ютерні програми; інтернет-сайт; оздоровчий фітнес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончарова Н. Використання сучасних інформаційних технологій у сфері оздоровчого фітнесу / Н. Гончарова, Л. Денисова, В. Усиченко // Фізичне виховання, спорт, культура здоров’я в сучасному суспільстві. –2012. – № 2. – С. 163–166.

Єлісєєва Д. Інноваційна технологія зміцнення здоров’я дітей

старшого шкільного віку / Д. Єлісєєва // Спортивний вісник Придніпров’я. –2015. – № 2. – С. 59–64.

Москаленко Н. Самостійні заняття в процесі фізичного виховання

дітей старшого шкільного віку / Н. Москаленко, Л. Єлісєєва // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – № 1. – С. 81–86.

Школа О. М. Використання інноваційних технологій в процесі

навчання студентів та організації змагань з різних видів спорту /

О. М. Школа, О. І. Грищенко, Л. К. Грищенко // Scientific Journal

«ScienceRise». Серія : Педагогічні науки. – 2014. – № 3. – С. 59–63.

Kozina Zh. L. Іnfluence of information technologies on technical fitness of students in sport-oriented physical education / Zh. L. Kozina, O. M. Ol'khovyj, V. A. Temchenko // Рhysical education of student. – 2016. – Vol. 1. – Pp. 21–27.

Matviyiv-Lozynska Y. Use of information technologies in educational extracurricular activities in higher tourist institutions / Y. Matviyiv-Lozynska // Information Technologies and Learning Tools . – 2013. – Vol. 34. – No 2. – Рр. 28–35.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017