КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

Аліна Євгенівна Самарченко, Єгор Улитич, Володимир Миколайович Пристинський

Анотація


У статті наведено огляд літературних джерел, які присвячені
розв’язанню проблеми професійної підготовки майбутнього фахівця з
фізичного виховання і спорту на засадах впровадження сучасних
комп’ютерних технологій.


Ключові слова


навчання; фахівці; фізичне виховання; спорт; комп’ютерні технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бізін В.П. Розробка та застосування сучасних засобів аналізу рухової діяльності спортсменів / В.П. Бізін, А.М. Чух, Ф.І. Попов, Д.О. Міргород // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць; під ред. Єрмакова С.С. – Харків: ХХПІ, 1998. – № 1. – С. 5-7.

Блещунова Е.Н. Использование компьютерных технологий в системе педагогического контроля в спорте / Е.Н. Блещунова, Л.С. Жигалова, А.Ю. Аджиппо // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць; під ред. Єрмакова С.С. –Харків: ХХПІ, 1999. – № 7. – С. 52-57.

Виноградський Б.А. Комп’ютерно-вимірювальний комплекс

хронометрування техніко-тактичних дій стрільців у швидкісних стрілецьких вправах / Б.А. Виноградський, А.М. Ковальчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць; під ред. Єрмакова С.С. – Харків: ХХПІ, 2001. – № 12. – С. 3-8.

Ермаков С.С. Компьютерная имитация подготовки волейбольных

команд / С.С. Ермаков, Ю.Г. Крюков, В.Н. Маслов // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. научных трудов под ред. Ермакова С.С. − Харьков: ХХПИ, 1997. − № 6. − С. 3-5.

Пристинський В.М. Інформаційно-комунікаційні технології в

модернізації навчально-виховного процесу з фізичного виховання учнів / В.М. Пристинський, О.О. Качан, В.І. Філінков // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-метод. журнал. – 2015. – № 1. – 131 с. – С. 36-41.

Сивицький В.Г. Комп’ютерна психодіагностика сенсомоторики в

спортивній діяльності / В.Г. Сивицький // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць; під ред. Єрмакова С.С. – Харків: ХХПІ, 1998. – № 1. – С. 5-7.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017