ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ НОРМАТИВІВ УЧНІВ 5-8 КЛАСІВ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

Людмила Василівна Філенко, Євген Олександрович Шийка

Анотація


У дослідженні представлено комп’ютерну програму
оцінювання фізичного стану учнів та диференціюання фізичних
навіантежень. Проведене експеиментальне дослідження виявило індивідульні
моделі динамінки фізичного розвитку учнів 5-8 класів.


Ключові слова


фізичне виховання; комп’ютер; програма; нормативи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Круцевич Т. Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей,

підлітків.молоді: навчальний посібник / Т. Ю. Круцевич, М. І. Воробйов, Г. В. Безверхня. – К.: Олімпійська література, 2011. – 236 с.

Масляк І.П. Стан використання інноваційних підходів у

фізичному вихованні обласних загальноосвітніх навчальних закладах/ І. П. Масляк, М. А. Мамешина, В.О. Жук / Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журнал. – Харків : ХДАФК, 2014, № 6. – С. 69 – 72.

Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч. 1

/ Шиян Б. М. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2012. – 272 с.

Kozina ZhL, Ilnizaya AS, Kolomiez NA, Barybina LN, Cieślicka M,

Stankiewicz B, Pilewska W. Effects of integrated improving technique pilates and bodyflex level of functionality on students. Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical training and sports, 2014;1:24 –30. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.899192 19.

Masliak I.P. Physical health of young and middle age women under influence of stepaerobics exercises / I.P.Masliak // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – Kharkiv, 2015. – Т.10. – Р.45-50.

Filenko L., Poltorackaya G., Sadoviy A. Algorithmic foundations of creating a computer program analysis estimates of physical culture in students grades 5-11 // Slobozhanskyi herald of science and sport : [scientific and theoretical journal]. – Kharkiv : KSAPC, 2014. – № 3(41). – 38-45 p.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017