ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

В. І. Шандригось, Г. А. Шандригось

Анотація


Стаття присвячена проблемам використання дистанційного
навчання (ДН) у підготовці фахівців з фізичної культури і спорту. Виявлено,
що майбутнє за змішаними формами навчання, де поряд з ДН, повинні бути
наявними і практичні заняття у ВНЗ, так як одним з найбільш важливих
факторів, що впливають на успіх навчання студентів є викладач.


Ключові слова


дистанційне навчання; система Moodle; професійна підготовка; майбутні фахівці з фізичної культури і спорту.

Повний текст:

PDF

Посилання


Драгнєв Ю.В. Інформатизація професійної освіти майбутнього вчителя фізичної культури / Ю.В. Драгнєв // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 2. – С. 33-35.

Клопов Р.В. Інформатизація вищої фізкультурної освіти / Р.В. Клопов // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 4. – С. 3-7.

Сущенко А.В. Інформаційно-комунікаційні технології і засоби

навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців фізичного

виховання і спорту / А.В. Сущенко // Вісник Запорізького

національного університету. Серія «Фізичне виховання і спорт». –

– № 1 (7). – С. 104-111.

Шандригось Г.А. Якість професійної підготовки фахівців у галузі фізичної культури і спорту / Г.А. Шандригось // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Т. I. – Вип. 107. – Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – С. 352-356.

Hadiullina R.R., Chinkin A.S., (2014), "Using the distance learning in higher education of physical culture", Announcer of Russian Peoples’ Friendship University, a series of "Informatization of Education.", vol.4, available at: http://193.232.218.45/vestnik.aspx?id=2012_4 (accessed March 17, 2015).
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017