СУЧАСНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ДЕЯКІ НАЙВАЖЛИВІШІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ І ГЕНДЕРА

О. К. Булгаков

Анотація


У статті розглядаються важливі проблеми становлення сучасного інформаційного суспільства, процеси інформатизації і комунікації, процеси соціалізації особи, а також гендерні проблеми, робляться висновки про недостатність розробки даних питань.

Ключові слова


інформатизація; комунікація; суспільство; людина; гендер

Повний текст:

PDF

Посилання


Белов, В.А. (2013). В защиту индивидуальности. М.: Магистр, 40 с.

Божович, Л.И. (2010). Проблемы формирования личности. М.: МПСИ, 342с.

Ворожбитова, А.Л. (2010). Гендер в спортивной деятельности. Учеб.пособие. М. : ФЛИНТА: Наука, 216 с.

Десмонд, Моррис (2009). Голый мужчина [пер. с англ. Г. Сахацкого]. М. : Эксмо, 384 с.

Коломиец, В.П. (2013). Становление индивидуальности. МГУ, 141с.

Москаленко, В.В. (2012). Социализация личности. К.: Высш. шк., 202с.

Мудрик, А.В. (2014). Социализация человека. М.: Академия, 304с.

Уэбстер, Ф. (2004). Теории информационного общества. М.: Аспект-пресс, 400 с.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017