ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЯКІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

О. В. Отравенко

Анотація


У статті розкриваються питання використання сучасних інформаційних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури. Доведено, що у поєднанні очної, заочної та дистанційної форм навчання, під  впливом комп’ютерних програм та розробки курсів дистанційного навчання підвищився рівень знань майбутніх учителів фізичної культури

Ключові слова


майбутні учителі; фізична культура; якість; професійна підготовка; інформаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо О. Ю. (2015). Сучасний стан і проблеми індивідуалізованого навчання студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол. Т. І. Сущенко та ін. Запоріжжя, Вип. 42, 507-514.

Отравенко О. В. (2016). Теоретичні основи забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в інноваційному освітньому просторі вищого навчального закладу/ Yirtus: Scientific Journal. ISSN 2410-4388: – December, # 10, 111-115.

Отравенко О. В., Ротерс Т. Т. (2013). Педагогічні ситуації, що виникають на уроці фізичної культури. Методичний посібник : електронне видання ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка. Луганськ, 36 с.

Степанченко Н. І. (2017). Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах : дис... докт. пед. наук за спец. : 13.00.04 / Степанченко Наталія Іванівна. – Вінниця, 629 с.

Otravenko, O.V. (2015). Formation of student personality’s physical culture as subject of professional functioning Physical education of students, 6:50–55. http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0607.

Dill, D. D. and Soo, M. (2005). Academic quality, league tables, and public policy: A cross-national analysis of university ranking systems. Higher Education, 49(4), 495-533.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017