ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Ю. І. Петренко

Анотація


У статті розглядаються теоретичні визначення понять «компетентність» та «інформаційна компетентність». Визначено, що інформаційна компетентність є частиною професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури, та виражається в наявності комплексу знань, умінь, навичок і рефлексивних установок у взаємодії з інформаційним середовищем.

Ключові слова


компетентність; інформаційна компетентність; майбутні фахівці фізичної культури; професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Ашанін, В.С. (2016). «Щодо формування компетентності випускників вузів фізичної культури і спорту з використання багатовимірних методів аналізу даних в задачах професійної спрямованості». Фізична культура, спорт та здоров’я, 309-312.

Ашанін, В.С., Філенко, Л.В. (2018). «Інформаційна компетентність майбутніх фахівців фізичної культури і спорту». Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії. К.: НУФВСУ, 126-128.

Баловсяк, Н.В. (2004). «Інформаційна компетентність фахівця». Педагогіка і психологія професійної освіти, № 5, 21-28.

Беспалов, П.В. (2003). «Компьютерная компетентность в контексте личностно-ориентированного обучения». Педагогика № 4, 45-50.

Петренко, Ю.І., Ашанін, В.С., Басенко, О.В. (2015). «Використання інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ фізичної культури, як засіб формування біомеханічних знань». Фізична культура, спорт та здоров’я. Х.: ХДАФК, 279-280.

Хоменко, П.В. (2013). «Формування інформаційної компетентності майбутнього фахівця фізичної культури». Збірник наукових праць. Випуск 13, Розділ 1. Педагогіка, 158-161.

Хуторской, А.В. (2002). «Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования». Ученик в общеобразовательной школе. М.: ИОСО РАО, 135-157.

Filenko, L., Ashanin, V., Basenko, O., Petrenko, Y., Poltoratska, G., Tserkovna, O., Kalmykova, Y., Kalmykov, S., Petrenko, Y. (2017). «Teaching and learning informatization at the universities of physical culture». Journal of Physical Education and Sport, 17(4), 2454-2461.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017