ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПЛАВЦІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ «РЕКОРД»

В. С. Ашанін, В. В. Пасько, О. А. Комнатний

Анотація


Мета: вдосконалення управління тренувальним процесом
плавців з використанням комп’ютерної програми «Рекорд». Матеріал
дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел і даних мережі
«Інтернет», анкетуваннята метод інформаційного моделювання.
Результати: розроблено комп’ютерну програму «Рекорд» для організації та
управління тренувального процесу плавців. Висновки: проведене
комп’ютерне програмування дозволило розробити інноваційний програмний
продукт, який дозволяє диференціювати спортсменів-плавців та аматорів
за рівнями їх кваліфікації, а також зберігає особисті дані, їх результати і
рейтинг на основі отриманих особистих даних з фізичної підготовленості
плавців.


Ключові слова


плавання, тренувальний процес, комп’ютерна програма.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ашанин Владимир, Ровный Анатолий, Пасько Владлена,

Войтенко Максим. Вдосконалення тренувального процесу пауєрліфтерів на основі інтерактивної програми «PersTrainer».

Слобожанський науково-спортивний вісник, 2017, 6(62), 26-30.

Булгакова Н. Ж., Морозов С. Н., Попов О. И., Павлова Т. Н.,

Никитина С. М. Плавание. Учебник. Москва: ИНФРА-М, 2018, 146.

Пасько В. В. Вдосконалення тренувального процесу регбістів на

основі застосування моделей фізичної та технічної підготовленості.

Спортивные игры, 2017, 1, 38-40.

Пасько В. В. Применение компьютерных технологий в процессе

развития тактического мышления у юных спортсменов в игровых видах

спорта. Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, 2008, 150-152.

Платонов В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая

теория и ее практическое применение. К.: Олимп. лит., 2013, 624.

Ровний А. С., Пасько, В. В. Моделі фізичної підготовленості як основа управління тренувальним процесом регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково -педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт, 2017, 2(83)17, 92-96.

Ashanin V., Filenko L., Pasko V., Poltoratskaya A., Tserkovna O.

(2017). Informatization on the physical culture of students using the «Physical education» computer program. Journal of Physical Education and Sport, 17(3), 1970-1976.

Filenko L., Ashanin V., Pasko V., Tserkovna O., Filenko I., Dzhym V., Tykhorskyi O. Introduction of the physical game Rugby-5 into the physical education of students by means of information technology. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2018, 9(3), 1293-1302.

Laughlin T. Extraordinary Swimming For Every Body - a Total

Immersion instructional book. USA: Total Immersion Swimming. 1 -st. edition, 2006, 169.

Tsos A., Pasko V., Rovniy A., Nesen O., Pomeshchikova I., Mukha V.

The improvement of the technical readiness of 16-18 year-old rugby players with the use of the computer program “Rugby-13”. Physical Activity Review 2018. № 6. pp. 257-265. doi: 10.16926/par.2018.06.31.

https://www.pisoft.ru/swim/
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017