ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ТРЕКЕРІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДИНИ

В. С. Ашанін, Ю. І. Петренко, Ю. М. Петренко

Анотація


У статті викладені деякі аспекти використання фітнес-трекерів для контролю рухової активності людини, зокрема розглянуто і
проаналізовано залежність стану здоров’я людини від рухової активності
та охарактеризовано властивості сучасних фітнес-трекерів для контролю
рухової активності людини; зроблено висновок про доцільність
використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для фіксації
показників функціонального стану людини.


Ключові слова


інформаційно-комунікаційні технології, контроль рухової активності, фітнес-трекери.

Повний текст:

PDF

Посилання


Качан О. А., Пристинський В. М. Інформаційно-комунікаційні та рухливо-пізнавальні технології у фізичному вихованні дітей і підлітків : навчально-методичний посібник. Слов’янськ : вид-во Б.А. Маторіна, 2018.

Рухова активність, поняття оздоровчо-рекреаційної рухової

активності [Електронний ресурс] – Режим доступу :

https://studopedia.com.ua/1_382819_ruhova-aktivnist-ponyattya-ozdorovchorekreatsiynoi-ruhovoi-aktivnosti.html (дата звернення 13.05.19).

Петренко Ю.І., Ашанін В.С. Про актуальність формування рухових

компетенцій студентів вищих закладів освіти. Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 7–8 грудня 2017 р.). Харків: ХДАФК, 2017, 84-87.

Петренко Ю.І. Теоретичні основи формування кінезіологічної

компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту засобами

інформаційних технологій. Фізико-математична освіта : науковий журнал, 2018, Вип. 1, ч.2, 22-25.

Петренко Ю.М., Петренко Ю.І., Дудник Ю.М., Чернишов В.О.,

Золотухін О.О. Формування рухової компетенції студентів ВЗО засобами інформаційно -комунікаційних технологій. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: збірник наукових праць. Харків : ХДАФК, 2018, 87-89.

Тимошенко О.В., Марущак М.О. Використання інфо-комунікаційних технологій у процесі фізичного виховання учнівської та студентської молоді. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Науковий журнал, 2018, Вип.3 К(97), 544-548.

Ahuja Neera, Ozdalga Errol, Aaronson Alistair. Integrating mobile

fitness trackers into the practice of medicine . American Journal of Lifestyle Medicine, 2017, 11.1, 77-79.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017