ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MOODLE ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЛАВАННЯ»

В. А. Бабаліч

Анотація


У статті представлено можливості використання
платформи дистанційного навчання Moodle у професійній підготовці
фахівців з фізичного виховання та спорту під час вивчення спортивно-педагогічних дисциплін, зокрема «Теорія і методика викладання плавання».
Автор показує структуру дисципліни та аналізує використані види
діяльності та ресурси.


Ключові слова


освіта, Moodle, фізичне виховання, компетентність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Данилко М. Упровадження педагогічних технологій фізичного

виховання та спорту щодо методологічних основ формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2011, № 2(14), 26-31.

Кухаренко В. М., Березенська С. М., Бугайчук К. Л., Олійник

Н. Ю., Олійник Т. О., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г., Столяревська А. Л. Теорія та практика змішаного навчання: моногaрафія, Харків, 2016, 284.

Триус Ю. В. Герасименко І. В., Франчук В. М. Система

електронного навчання ВНЗ на базі Moodle: методичний посібник,

Черкаси, 2012, 220 с.

Success with Blended Singh H., Reed Ch. A White Paper: Achieving

Learning, Р. 1-11. – [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu:

http://facilitateadultlearning.pbworks.com/f/ blendedlearning.pdf.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017