ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ШКОЛЯРІВ 5-11 КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Є. А. Гавілей, Г. С. Полторацька

Анотація


Наукова стаття присвячена актуальним питанням
впровадження інформаційних технологій у навчальний процес з фізичного
виховання у загальноосвітніх школах. У дослідженні представлена
структура комп’ютерної програми, яка дозволяє вносити бали за виконання
нормативів з різних варіативних модулів.


Ключові слова


комп’ютер, програма, школяр, фізичне виховання, варіативний модуль, інформаційні технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ашанін В.С., Філенко Л.В., Філенко І.Ю., Полторацька Г.С. Оптимізація засобів фізичного виховання при підготовці учнів та студентів 15 -17 років з використанням інформаційних технологій. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Чернігів, 2017, 143, 3-7.

Денисова Л.В., Бишивець Н.Н., Усиченко В.В. Аналіз анкетних даних в спортивно-педагогічних дослідженнях. Педагогіка, психологія та медико -біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2012, 1, 56-60.

Круцевич Т.Ю., Петровский В.В. Управление процессом физического воспитания. Теория и методика физического воспитания, 2003, 348.

Філенко Л.В., Полторацька Г.С., Садовий А.С. Алгоритмічні основи створення комп’ютерної програми аналізу оцінок з фізичної культури учнів 5-11 класів. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2014, 3 (41), 110-115.

Шандригось В.І. Комп’ютеризація праці вчителя фізичного виховання: автореф. дис. к. фіз. вих.: 24.00.02 ЛДІФК, 2002, 24.

Maslyak I.P., Shesterova L.Y., Kuzmenko I.A., Bala T.M., Mameshina M.A., Krivoruchko N.V., Zhuk V.O. (2016). «The Influence of the vestibular analyzer functional condition on the physical fitness of sch ool-age children». Sport science. International scientific journal of kinesiology, 9,2, 20-27.

Filenko L., Poltoratska G., Sadovyi A. Algorithmic foundations of creation cjmputer program of analysis of physical training of students of 5 -11 grades evaluations. Slobozhanskyi gerald of science and sport, 2014, 3 (41), 38-45.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017