КРИТЕРІЇ НИЗЬКОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

О. В. Гузій, А. В. Магльований, О. П. Романчук

Анотація


Наукова стаття присвячена визначенню
кардіореспіраторних критеріїв зниження функціонального стану організму
практично здорових осіб чоловічої статі. Для їх визначення
використовувався сучасний метод – спіроартеріокардіоритмографія, який у
одночасно реєструє параметри серцевого ритму, артеріального тиску та
дихання. Показано, що для низького функціонального стану характерним є:
погіршення внутрішньошлуночкової провідності, зниження варіабельності
серцевого ритму, збільшення варіабельності систолічного, діастолічного
артеріального тиску, довільного дихання, а також показників гемодинаміки
у спокої.


Ключові слова


функціональний стан, варіабельність дихання, варіабельність серцевого ритму, варіабельність артеріального тиску, практично здорові особи молодого віку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко Г.Л., Попова Л.А., Маглёваный А.В. Санология. Основы управления здоровьем. Saarbrukken: Lambert Academic Publishin, 2012, 404 с.

Паненко А.В., Романчук О.П. До питання нормування результатів дослідження варіабельності артеріального тиску. Одеський медичний журнал, 2003, 2, 66-67.

Романчук А.П. Концептуальные предпосылки саногенетического

мониторинга лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Теория и практика физической культуры, 2003, 1, 50-53.

Романчук О.П. До питання оцінки активності вегетативної нервової системи у спортсменів. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія, 2005, 4, 31-34.

Романчук О.П., Паненко А.В. До питання дослідження вікових

особливостей варіабельності дихання. Одеський медичний журнал,

, 5, 63-66.

Романчук А.П., Овчарек А.М., Браславский И.А. Вегетативное

обеспечение кардиореспираторной системы спортсменов различных специализаций. Теория и практика физической культуры, 2006, 7, 48-50.

Guziy, O.V, Romanchuk, A.P. (2017) «Multifunctional determinants of athletes’ health». Journal of Medicine and Health Research, 2 (1):12 -21.

Pivovarov, V.V. (2006) “Spiroarteriocardiorytmograf”. Med. Tekh.

(1):38-41.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017