КОМП’ЮТЕРНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ

Ю. М. Дуднік, О. В. Церковна, С. Г. Строкач

Анотація


У статті розглянуті можливості застосування
інформаційних технологій моделювання технічних елементів в баскетболі у
юних спортсменів. Приводяться результати дослідження динаміки змін
показників технічної підготовленості протягом тренувального мезоциклу.
Підтверджено достовірний приріст результату на рівні p<0,001.


Ключові слова


баскетбол, програма, спортсмен, моделювання, тактика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо О.Ю., Дорофєєва Т.І. Використовування комп’ютерних

технологій в системі педагогічного контролю у спорті. Теорія та методика фізичного виховання, 2007, 11, 3-6.

Гриньова Т.І, Мулик К.В. Визначення рівня фізичного здоров’я дітей

–13 років, що займаються туризмом за авторською програмою «Туристське багатоборство». Слобожанський науково-спортивний вісник, 2014, 1(14), 22-27.

Козина Ж.Л., Гринь Л.В., Ефимов А.А. Применение системы

направлений, средств и методов индивидуализации подготовки спортсменов в игровых видах спорта в структурных элементах годичного цикла подготовки. Физическое воспитание студентов, 2010, 4, 45-52.

Помещикова І.П., Харченко Є.С. Точність кидків м’яча в кошик баскетболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Спортивні ігри, 2017, 2, 56-59.

Філенко Л.В., Шишкін Д.В. Дослідження показників

інтелектуального розвитку юних баскетболістів та тенісистів засобами інформаційних технологій. Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: збірник наукових праць, 2017, 289-292.

Церковная Е.В., Филенко Л.В., Строкач С.Г. Использование сервисов Google в учебном процессе. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту, 2017, 117 -120.

Ashanin V., Petrenko Y., Basenko O., Pugach Y. Indirect assessment methods of biokinematic characteristics in hardcoordinated movements. Slobozhans’ kii naukovo-sportyvnyi vіsnyk, 2012, 5, 81-86.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017