СУЧАСНИЙ ПОСТУП ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІЙ ТЕХНОЛОГІЙ У ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

В. М. Корягін, О. З. Блавт

Анотація


Розглянуто питання новий підхід до вирішення проблеми
підвищення ефективності контролю у фізичному вихованні студентів
закладів вищої освіти. Запропоновані у роботі науково -практичні
рекомендації застосування розроблених з використанням інформаційно-комунікаційних технологій засобів контролю, упровадження яких у
практику є пріоритетним напрямом забезпечення сучасного поступу у
процесі контролю.


Ключові слова


студент, фізичне виховання, тестовий контроль, інформаційно-комунікаційних технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Корягин В.М., Блавт О.З. Тестовый контроль в физическом

воспитании : монография. Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of: OmniScriptum GmbH & Co, 2013 , 144.

Егоров А.Б., Захватова Т.Е., Кутузов М.Ю., Танянський С.Ф.

Применение информационных технологий в физическом воспитании Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 2011, 91, 2, 56-59.

Столяров В.И. Инновационная концепция модернизации теории и практики физического воспитания : монография. Бишкек : Изд-во «Максат», 2013.

Armour К. New Directions for Research in Physical Education and Sport Pedagogy. Sport, Education and Society, 2014. № 19(7), рр. 853-854.

Estivalet M., Springer Р. The Engineering of Sport 7. Paris: SpringerVerlag, 2009, 715.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017