КОМП’ЮТЕРНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ

М. В. Мерзликін, Л. В. Філенко

Анотація


У дослідженні розглянуті питання використання
інформаційних технологій при підготовці юних баскетболістів. Мета:
обґрунтувати можливість застосування у навчально-тренувальному процесі
юних баскетболістів комп’ютерного навчального посібника з основних
елементів техніки в баскетболі, представлених біомеханічними моделями.
Результат: для забезпечення безпосереднього наочно-образного сприйняття
при вивченні і вдосконаленні техніки гри в баскетбол була застосована
динамічна відео програма, у якій були відображені основні деталі техніки
виконання основних елементів в баскетболі. Висновки: впровадження
інформаційних технологій підготовки юних баскетболістів підтвердило
ефективність біомеханічного моделювання виконання технічних елементів.


Ключові слова


баскетбол, програма, спортсмен, моделювання, тактика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ашанин В.С., Басенко Е.В., Петренко Ю.И. Теоретические основы моделирования в биомеханике: учеб. пособие, 2011, Харків, ХДАФК, 124.

Друзь В.А., Бурень Н.В., Пятисоцкая С.С., Джим В.Ю.,

Жерновникова Я.В., Пугая Я.И., Задорожная Э.А. Обзорный анализ по проблеме «Теоретико-методологические основы построения системы массового контроля физического развития и состояния физической подготовленности различных груп населення: монографія, Харків, ХДАФК, 2014, 128.

Коваль М.В., Чуча Н.І. Рівень спеціальної працездатності

баскетболістів студентської команди. Спортивні ігри, 2016, 1, 21-24.

Філенко Л.В., Шийка Є.О. Інформаційне забезпечення оцінювання контрольних нормативів учнів 5-8 класів засобами комп’ютерної програми «Фізичне виховання». Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галуз і фізичної культури та спорту: збірник наукових праць, 2017, 114-116.

Церковная Е.В. Баскетбол как средство развития выносливости и психофизиологических способностей студентов технических вузов. Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 2007, 1, 157-161.

Pasko V., Rovniy A., Nesen O., Ashanin V., Filenko L., Okun D., Shevchenko O., Dzhym V., Pilipko O. Efficiency of performing rugby's technical elements depending on the speed and strength quality level of 16 -18-year-old rugby players. Journal of Physical Education and Sport, 2019, 19(1), 546-551.

Pomeschikova I., Yevtushenko A., Yevtushenko I. The level of spatial orientation of basketball players aged 14 years. Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical training and sports, 2012, 3, 106-109.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017