ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «SWIMMDIARY» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ПЛАВЦІВ

Г. Ю. Мостова

Анотація


У дослідженні представлено алгоритм створення
мобільного додатку, який було застосовано для підготовки юних плавців.
Описаний покроковий хід написання програм на платформі Android для
рішення професійно-прикладних завдань у тренувальному процесі.


Ключові слова


мобільний додаток, Android, плавці, тренування, програмування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ашанін В.С., Філенко Л.В., Філенко І.Ю., Полторацька Г.С.

Оптимізація засобів фізичного виховання при підготовці учнів та студентів 15-17 років з використанням інформаційних технологій. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2017, 143, 3-7.

Блох Д. Java Эффективное программирование, 2013, 217.

Дейтел П., Дейтел Х., Уолд А. Android для разработчиков: 3-е

издание, 2016, 99.

Пилипко О.О. Особливості техніко-тактичних дій спортсменок

різної кваліфікації, які спеціалізуються в комплексному плаванні на дистанції 200 метрів. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2018, 1(63), 74-79.

Попрошаєв О.В. Аналіз динаміки росту показників, що побічно

характеризуютьспеціальну витривалість та ігрову працездатність у юних ватерполістів 13-15 років. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2008, 3, 111-113.

Філенко Л.В., Горбатенко Ю.І. Компьютерные обучающие

программы при самостоятельной подготовке студентов высших учебных заведений физической культуры. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2008, 4, 70-73.

Філенко Л.В., Несен О.О. Інформатизація підготовки студентів-гандболістів засобами мультимедійної комп’ютерної програми «Гандбол». Спортивні ігри, 2018, 1(7), 54-61.

Філенко Л.В., Церковна О.В. Вплив інтелектуальних здібностей

студентів на формування здорового способу життя. Інтеграційні питання сучасних технологій, спрямованих на здоров’я людини: збірник наукових праць, 2017, 1, 214-217.

Церковная Е.В., Филенко Л.В., Строкач С.Г. Использование

сервисов Google в учебном процессе. Науково-методичні основи

використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: збірник наукових праць, 2017, 117-120.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017