ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПОХОДНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВЕЛОТУРИЗМЕ

А. С. Нечепоренко

Анотація


В статье подробно раскрывается порядок использования
средств и информационных технологий для подготовки к спортивному
велопоходу.


Ключові слова


велотуризм, информационные технологии, подготовка к походу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Нечепоренко А.С., Чуча Н.И. Влияние нагрузки спортивного

эксперементального велопохода на показатели сердечно-сосудистой системы. Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності, 2016, 211-218.

Нечепоренко А.С., Чуча Н.І. Організація та проведення

спортивного велопоходу зі спортсменами-інвалідами. Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 2016, 110–112.

Нечепоренко А.С., Чуча Н.И. Динамика показателей сердечно-сосудистой системы участников спортивного велопохода. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Стан і перспективи сучасного туризму», Суми, 2017, 264-269.

Філенко Л.В., Басенко О.В., Полторацька Г.С., Євдокімов К.Є.

Комп’ютерні навчальні системи при підготовці студентів спеціалізації «Спортивний туризм». Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності: збірник наукових праць, 2016, 321-327.

Філенко Л.В., Полторацька Г.С., Бершов С.І. Інформаційні

технології навчання при підготовці студентів спеціалізації «Спортивний туризм». Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності, 2017, 113-120.

Сайт GPSies. https://www.gpsies.com

Сайт nakarte.me. https://nakarte. me
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017