ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПЛАВЦІВ 10-14 РОКІВ

Ю. М. Петренко, Л. М. Герасимова, В. М. Плужніков

Анотація


У дослідженні проведено аналіз ефективності
застосування інформаційних технологій у навчально-тренувальному процесі
юних плавців. Опитування спортсменів та тренерів (n=120) виявило високий
відсоток респондентів, які високо оцінили можливості використання
інформаційних технологій (65%). Проведено математико -статистичний
аналіз для виявлення узгодженості думок респондентів. Встановлено
наявність взаємозв’язку (р<0,05), що вказує на узгодженість думок
експертів.


Ключові слова


юні плавці, тренування, комп’ютерні технологій, мобільний додаток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ашанін В.С., Філенко Л.В., Філенко І.Ю., Полторацька Г.С.

Оптимізація засобів фізичного виховання при підготовці учнів та студентів 15-17 років з використанням інформаційних технологій. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2017, 143, 3-7.

Пилипко О.А. Ефективність застосування програми підводящого

мікроциклу з урахуванням типу особистості для кваліфікованих плавців 12-15 років. Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту: збірник наукових праць, Харків, 2018, 2, 69-74.

Політько О.В., Кузнецов О.С. Дослідження динаміки показників

фізичного розвитку юних плавців 6-10 років. Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури, 2017, 4, 104.

Филенко Л.В., Филенко И.Ю., Петренко Ю.И., Петренко Ю.М.

Информационные технологии при подготовке студентов вузов физической культуры. Материалы межд.науч.-практ. конф. «Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта», Барнаул, 2015, 159-167.

Філенко Л.В. Оптимізація навчального процесу з інформаційного

забезпечення спеціальності студентів – спортсменів з урахуванням

когнітивних якостей. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2006, 9, 155-157.

Філенко Л.В. Комп’ютерні навчальні та контролюючі програми у

фізичному вихованні та спорті. Науковий часопис. Серія 15: «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)», 2016, 10(80)16, 139-145.

Філенко Л.В. Алгоритмічні основи побудови навчально-тренувального процесу студентів-спортсменів із використанням

інформаційних технологій. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 2017, 27-28, 318-323.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017