КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА «ШКІЛЬНІ НОРМАТИВИ» ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ОЦІНОК УЧНІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Г. С. Полторацька

Анотація


Наукова стаття присвячена проблемі створення та
впровадження у процес навчання комп’ютерної програми «Шкільні
нормативи». У дослідженні представлено алгоритм побудови комп’ютерної
програми, а також представлено результати опитування щодо доцільності
використання програмних продуктів у навчальному процесі.


Ключові слова


комп’ютерна програма, нормативи, оцінки, фізичне виховання, варіативний модуль.

Повний текст:

PDF

Посилання


Жалдак М.І. Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах. Комп’ютер у школі та сім’ ї, 2013, 3, 8-15.

Козина Ж.Л., Коваль В.А., Ковтун Е.В., Темченко В.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в физическом воспитании студентов вузов. Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях, 2015, 2, 69-73.

Москаленко Н.В. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів: автореф. дис. д. фіз. вих.: 24.00.02 НУФВСУ, 2009, 66.

Філенко Л.В., Басенко О.В., Полторацька Г.С., Євдокімов К.Є.

Комп’ютерні навчальні системи при підготовці студентів спеціалізації «Спортивний туризм». Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності: збірник наукових праць, 2016, 321-327.

Філенко Л.В., Полторацька Г.С., Бершов С.І. Інформаційні технології навчання при підготовці студентів спеціалізації «Спортивний туризм». Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності, 2017, 113-120.

Шиян Б.М., Єдинак Г.А., Петришин Ю.В. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті: навч. посібник. Кам’янець-Подільський, 2013, 272.

Ashanin V, Filenko L, Pasko V, Poltoratskaya А, Tserkovna O. (2017) «Informatization of the physical culture of students using the “Рhysical education” computer program». Journal of Physical Education and Sport, 17(3), 195, 1970-1976.

Filenko L., Poltoratska G., Sadovyi A. Algorithmic foundations of creation cjmputer program of analysis of physical training of students of 5 -11 grades evaluations. Slobozhanskyi gerald of science and sport. Kharkiv, 2014, №3 (41), 38-45.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017