Індексація журналу

Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - Харківська державна академія фізичної культури = Kharkiv State Academy of Physical Culture - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:

Статус в Україні

Бази данних наукової інформації

Каталоги та системи пошуку