Архіви

 • Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту
  № 5 (2021)

  Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту:  збірник наукових  праць [Електронний  ресурс].  –  Харків :  ХДАФК, 2021. Випуск 5. – 176 с.

   

   

  Збірник  наукових  праць  включає  наукові  статті,  в  яких  відображено матеріали  сучасних  наукових  досліджень  з використання інформаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту. 

   

  Матеріали збірника представляють теоретичний й практичний інтерес для викладачів,  аспірантів,  магістрантів,  студентів,  тренерів,  спортсменів  та інших фахівців галузі фізичної культури та спорту.

   

   

  Усі матеріали подаються в авторській редакції.

  За достовірність поданої інформації відповідають автори публікацій.

   

   

  Посвідчення про реєстрацію УкрІНТЕІ №327 від 24.05.2021 р.

   

   

   

  Редакційна колегія:

   

  Ашанін Володимир Семенович, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури

  Темченко Володимир Олександрович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедрою фізичного виховання та спорту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

  Кудряшова Тетяна Іванівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедрою теорії та методики фізичного виховання Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка

  Філенко  Людмила Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури

  Петренко Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури

 • № 4 (2020)

  УДК 796/799:004 H34

   

   

  Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. – Харків :  ХДАФК,  2020. Випуск 4. – 100 с.

   

   

  Збірник наукових праць включає наукові статті, в яких відображено матеріали сучасних наукових досліджень з використання інформаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту.

   

  Матеріали збірника представляють теоретичний й практичний інтерес для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, тренерів, спортсменів  та  інших  фахівців  галузі  фізичної культури та спорту.

   

  Тематика збірника:

  -          Застосування інформаційних технологій у фізичному вихованні школярів та студентів.

  -          Актуальні проблеми та перспективи розвитку комп’ютерного спорту (кіберспорту)

  -          Моделювання здорового способу життя та оздоровчих технологій засобами інформаційних технологій.

  -          Інформаційне моделювання навчально-тренувального процесу в різних видах спорту.

  -          Комп’ютерні технології біомеханічного моделювання рухів людини.

  -          Інформаційні технології у процесі формування професійних компетентностей фахівців фізичної культури та спорту .

  -          Комп’ютерні психодіагностичні, психологічні та психофізіологічні системи в спортивній підготовці.

  -          Комп’ютерні навчальні та контролюючі системи при підготовці фахівців з фізичного виховання та спорту.

  -          Використання мультимедійних комплексів як засобу психолого-педагогічної підготовки фахівців в галузі фізичної культури і спорту.

  -          Дистанційна освіта при підготовці фахівців в галузі фізичної культури і спорту.

  -          Інформаційно-комунікаційні   системи    при    вирішенні    управлінських,   соціологічних    та філософських завдань фізичної культури і спорту.

   

  Редакційна колегія:

  Ашанін Володимир Семенович, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою інформатики та біомеханіки

  Філенко Людмила Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри інформатики та біомеханіки

  Петренко Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та біомеханіки

   

   

  © Харківська державна академія фізичної культури, 2020

  © Автори, 2020

 • Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту
  № 3 (2019)

  Тематика збірника:
  - Застосування інформаційних технологій у фізичному вихованні школярів та студентів.
  - Актуальні проблеми та перспективи розвитку комп’ютерного спорту (кіберспорту)
  - Моделювання здорового способу життя та оздоровчих технологій засобами інформаційних
  технологій.
  - Інформаційне моделювання навчально-тренувального процесу в різних видах спорту.
  - Комп’ютерні технології біомеханічного моделювання рухів людини.
  - Інформаційні технології у процесі формування професійних компетентностей фахівців
  фізичної культури та спорту .
  - Комп’ютерні психодіагностичні, психологічні та психофізіологічні системи в спортивній
  підготовці.
  - Комп’ютерні навчальні та контролюючі системи при підготовці фахівців з фізичного
  виховання та спорту.
  - Використання мультимедійних комплексів як засобу психолого-педагогічної підготовки
  фахівців в галузі фізичної культури і спорту.
  - Дистанційна освіта при підготовці фахівців в галузі фізичної культури і спорту.
  - Інформаційно-комунікаційні системи при вирішенні управлінських, соціологічних та
  філософських завдань фізичної культури і спорту.

 • Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту
  № 1 (2017)

  Збірник  наукових  праць  включає  наукові  статті,  в  яких  відображено матеріали  сучасних  наукових  досліджень  з використання інформаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту. 

  Матеріали збірника представляють теоретичний й практичний інтерес для викладачів,  аспірантів,  магістрантів,  студентів,  тренерів,  спортсменів  та інших фахівців галузі фізичної культури та спорту.

 • Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту
  № 2 (2018)

  Збірник  наукових  праць  включає  наукові  статті,  в  яких  відображено матеріали  сучасних  наукових  досліджень  з використання інформаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту. 

   

  Матеріали збірника представляють теоретичний й практичний інтерес для викладачів,  аспірантів,  магістрантів,  студентів,  тренерів,  спортсменів  та інших фахівців галузі фізичної культури та спорту.