№ 1 (2017)

Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту

Збірник  наукових  праць  включає  наукові  статті,  в  яких  відображено матеріали  сучасних  наукових  досліджень  з використання інформаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту. 

Матеріали збірника представляють теоретичний й практичний інтерес для викладачів,  аспірантів,  магістрантів,  студентів,  тренерів,  спортсменів  та інших фахівців галузі фізичної культури та спорту.

Зміст

Статті

АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Володимир Семенович Ашанін 7-11
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «СПОРТИВНА МЕТРОЛОГІЯ» ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ PDF
Ірина Анатоліївна Алексєєва 12-15
ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» PDF
Наталя Юріївна Борейко, Любов Леонідівна Азаренкова 16-19
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДІТЕЙ З НАСЛІДКАМИ ДЦП PDF
Василь Миколайович Босько 20-23
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ ФЕХТУВАННЯ РОГАТИНОЮ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В. О. Бугорський, О. А. Бугорська, М. В. Назаренко 24-26
СУЧАСНИЙ ТРЕНЕР І СПОРТСМЕН: ПРОБЛЕМА ЇХ ТРАНСФОРМУВАННЯ В МЕНЕДЖЕРА В ОБЛАСТІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ PDF
Олексій Кирилович Булгаков, Дмитро Олексійович Булгаков 27-30
ОЦІНКА РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ З ПИТАНЬ СУПРОВОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Наталія Миколаївна Гончарова, М. В. Родіоненко 31-34
ОЦІНКА І АНАЛІЗ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ 5-7-Х КЛАСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ «ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРА» PDF
Яна Вікторівна Жерновнікова, Світлана Сергіївна Пятисоцька 35-38
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Олена Василівна Іванська, Марія Олександрівна Бережна-Притула 39-41
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ PDF
В. О. Кашуба, І. П. Карп, Т. М. Ричок 46-49
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНТЕГРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ PDF
В. А. Кашуба, С. М. Футорный 46-49
ЗВ’ЯЗКИ ПОКАЗНИКА ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСУ ЗА ІНДЕКСОМ КЕРДО ТА ВАРІАБЕЛЬНІСТЮ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У СПОРТСМЕНІВ PDF
Станіслав Олександрович Коваленко, Олег Іванович Андрощук 50-52
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НА РІВЕНЬ СЕНСОМОТОРНИХ РЕАКЦІЙ СТУДЕНТІВ PDF
Алла Олександрівна Ковтун 53-57
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ СТУДЕНТІВ СМГ У ЇХНЬОМУ ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ PDF
Віктор Максимович Корягін, Оксана Зіновіївна Блавт 58-60
ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОКІЛЬСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ PDF
Олексій Олексійович Лях-Породько 61-64
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ PDF
Тетяна Миколаївна Мальцева, Олена Валеріївна Ковтун, Ольга Ігорівна Чала 65-68
ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОЗДОРОВЧОМУ ФІТНЕСІ PDF
Інна Олександрівна Павленко 69-71
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПАУЕРЛІФТЕРІВ PDF
Владлена Віталіївна Пасько, Ганна Сергіївна Полторацька, М. В. Войтенко 72-74
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Юлія Іванівна Петренко, Олександр Михайлович Тимошенко 75-77
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ PDF
Юрій Михайлович Петренко, Юлія Іванівна Петренко, Юрій Миколайович Дудник, Віталій Олександрович Чернишов 78-81
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ PDF
Юрій Олексійович Петренко, Людмила Сергіївна Фролова 82-85
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МУЛЬТИМЕДИА НА ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ PDF
Леонид Владимирович Подригало, Екатерина Анатольевна Голодько, Константин Михайлович Сокол, Ольга Александровна Ровная 86-88
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МОНИТОРИНГЕ ЗДОРОВЬЯ PDF
Леонид Владимирович Подригало, Ольга Александровна Ровная, Константин Михайлович Сокол, Александр Викторович Подаваленко, Елена Витальевна Толстоплет 89-91
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ PDF
Галина Владимировна Попова 92-94
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА PDF
Владимир Николаевич Пристинский, Алина Евгеньевна Самарченко 95-99
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНОМУ ФУТБОЛІ PDF
Світлана Сергіївна Пятисоцька, Андрій Федорович Казмірчук 100-102
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ PDF
Аліна Євгенівна Самарченко, Єгор Улитич, Володимир Миколайович Пристинський 103-105
ІТ У ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ОГЛЯД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Антон Сергійович Тарасіч 106-109
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Ігор Юрійович Філенко, Володимир Михайлович Плужніков 110-113
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ НОРМАТИВІВ УЧНІВ 5-8 КЛАСІВ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» PDF
Людмила Василівна Філенко, Євген Олександрович Шийка 114-116
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ GOOGLE В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ PDF
Елена Викторовна Церковная, Людмила Васильевна Филенко, С. Г. Строкач 117-120
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВНЗ PDF
Наталя Григорівна Чекмарьова, Ілля Сергійович Черкасов 121-124
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ PDF
В. І. Шандригось, Г. А. Шандригось 125-128