DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.2.048

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ТРАФІКУ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ СИСТЕМ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Viktor Kosenko, Elena Persiyanova, Oleksiy Belotskyy, Olga Malyeyeva

Анотація


Предметом дослідження в статті є інфокомунікаційні мережі систем критичної інфраструктури. Мета роботи – створення методів управління потоками даних та ресурсами ІКМ СКІ для підвищення оперативності обробки інформації. В статті вирішуються наступні завдання: формування моделі потоків даних багаторівневої структури ІКМ, розробка методу адаптивного розподілу інформаційних потоків, розробка методу розподілу ресурсів мережі для багатосерверного вузла.  Використовуються такі методи: методи математичної статистики для випадкових процесів, теорія систем масового обслуговування, методи теорії оптимізації та дослідження операцій. Отримано наступні результати: cформульовані принципи управління розподілом мережевого трафіка в ІКМ СКІ та визначено практичні вимоги, що виникають до оперативності передачі даних. Показані можливі підходи до постановки і вирішення перерахованих завдань відповідно до розробленого загального підходу до управління мережею. Досліджена багаторівнева інформаційна структура. Розроблено математичну модель потоків даних багаторівневої інформаційної структури мережі, яка має трирівневу стратифіковану структуру і складається з ряду підмереж та груп вузлів. Розроблено метод адаптивного управління розподілом інформаційних потоків даних, який передбачає стратифіковане дворівневе управління, котре базується на формуванні багатовимірного простору станів мережі та параметрів управління з врахуванням активності користувачів. Управління здійснюється на першому рівні шляхом налагодження базових параметрів мережі, на другому – оперативним управлінням при постійних базових параметрах. Розроблено метод розподілу  ресурсів  багатосерверного  вузла  обробки  інформації,  шляхом того, що системи серверів розглядаються як сукупність однолінійних систем масового обслуговування та використовується інформація щодо розподілу смуги пропускання каналів зв’язку. Висновки: Застосування методу адаптивного управління розподілом трафіку дозволяє зменшити час обробки системних транзакцій та сумарну вартість витрат на обслуговування. Застосування методу розподілу ресурсів багато серверного вузла під час реінжинірингу процесів СКІ мінімізує витрати на обслуговування інформаційних потоків.

Ключові слова


інфокомунікаційна мережа; системи критичної інфраструктури; розподіл трафіку; багатосерверний вузол; потоки даних

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Biryukov, D. S., Kondratov, S. I. (2012), Protection of critical infrastructure: problems and prospects of implementation in Ukraine [Zakhyst krytychnoyi infrastruktury: problemy ta perspektyvy vprovadzhennya v Ukrayini]. Kyiv : NISS. 96 p. http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Sots_zahust-86178.pdf

Council Directive 2008/114/ЕС "On the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection". Available at : http://eurlex.europa.eu

Konakh, V. K. (2014), National Information Space of Ukraine: Problems of Formation and State Regulation: Analytical Reports [Natsionalʹnyy informatsiynyy prostir Ukrayiny: problemy formuvannya ta derzhavnoho rehulyuvannya : analit. Dop]. Kyiv : NISS. 76 p.

Kosenko, V, Bugas, D (2015), "Effectiveness analysis of resource usage of multiservice information and telecommunication network". Technology audit and production reserves. Vol. 5. No. 2 (25). P. 19–23. DOI: 10.15587/2312-8372.2015.51710

Mangili, M., Martignon, F., Capone, A. (2015), "Optimal design of Information Centric Networks Original". Computer Networks. Vol. 91. P. 638–653. DOI: 10.1016/j.comnet.2015.09.003

Sen, G., Krishnamoorthy, M., Rangaraj, N., Narayanan, V. (2015), "Exact approaches for static data segment allocation problem in an information network". Computers & Operations Research. Vol. 62. P. 282–295.

DOI: 10.1016/j.cor.2014.05.023

Xi, N., Sun, C., Ma, J., Shen, Y. (2015), "Secure service composition with information flow control in service clouds". Future Generation Computer Systems. Vol. 49. P. 142–148. DOI: 10.1016/j.future.2014.12.009

Agarwal, S., Kodialam, M., Lakshman, T. V. (2013), "Traffic engineering in software defined networks". INFOCOM. Proceedings IEEE. P. 2211–2219.

Qureshi, K. N., Abdullah, A. H., Hassan, A. N., Sheet, D. K., Anwar, R. W. (2014), "Mechanism of Multiprotocol Label Switching for Forwarding Packets & Performance in Virtual Private Network". Middle-East Journal of Scientific Research. Vol. 20. No. 12. P. 2117–2127.

Angrishi, K. (2013), "An end-to-end stochastic network calculus with effective bandwidth and effective capacity". Computer Networks. Vol. 57. Issue 1. P. 78–84. DOI: 10.1016/j.comnet.2012.09.003

Hashish, S., Karmouch, A. (2010), "An adaptive rendezvous data dissemination for irregular sensor networks with multiple sinks". Computer Communications. 2010. Vol. 33. Issue 2. P. 176–189. DOI: 10.1016/j.comcom.2009.08.013

Olifer, V. G., Olifer, N. A. (2010), Computer networks. Principles, technologies, protocols. 4th ed. St. Petersburg : Peter. 943 p.

Kosenko, V, Bugas, D (2015), "Development of mathematical models of parameters data flow information and telecommunications network". Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. No. 5/4 (77). P. 37–44.

Kuchuk, H. (2013), "Method of corporate multiservice networkcoherent fragment informative structure synthesis". Scientific Works of Kharkiv National Air Force University. No. 2. P. 97–102.

Kosenko, V, Bolubash, A. (2007), "Routing data streams in multiservice networks" ["Marshrutyzatsiya potokiv danykh u mulʹtyservisnykh merezhakh"]. Information Processing Systems. Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University. No. 9 (67). P. 94-97.

Kuchuk, H., Kosenko, V., Davikoza, A. (2013), "Method of resources allocation of multiserver knot of nformation treatment is control". Scientific Works of Kharkiv National Air Force University. No. 3 (36). P. 111–115.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Viktor Kosenko, Elena Persiyanova, Oleksiy Belotskyy, Olga Malyeyeva

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Всі статті, опубліковані в журналі ITSSI, доступні на умовах ліцензії CC BY-NC-SA 4.0