DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.3.059

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ КРУПНОГАБАРИТНИХ ЗУБЧАТИХ ВЕНЦІВ ПІДВИШЕНОЇ ТОЧНОСТІ

Victor Shapovalov, Alexander Klochko, Magomedemin Gasanov, Olesya Antsyferova, Аnna Belovol

Анотація


Предметом дослідження є питання, пов'язані з оптимізацією технології відновлення великогабаритних зубчастих вінців підвищеної точності приводів гірничодобувних комплексів, шахтного підйомного обладнання, важких транспортних засобів і є актуальним напрямком по зниженню витрат на відновлення і експлуатацію дорогого унікального обладнання. Мета - забезпечити інтенсифікацію виробничих процесів, збільшення робочих навантажень, швидкостей, зниження зношування зубчастих вінців підвищеної точності. Завдання. Розробка нової технології оптимізації відновлення великогабаритних зубчастих вінців підвищеної точності, для чого запропоновано метод обробки зубів після наплавки попередніми фрезеруванням спеціальними черв'ячними фрезами з «протуберанцем» і остаточної обробки зубів спеціальними фрезами, оснащеними твердосплавними пластинками, які виробляють обробку зубів по лінії зачеплення, на чого не потрібно виготовляти ріжучі зуби фрез по всій довжині, що значно підвищує якість обробки, підвищення стійкості фрез, оснащених твердим сплавом. Процес відновлення великогабаритних зубчастих вінців підвищеної точності відносяться до ресурсозберігаючих технологій, тому що в порівнянні з виготовленням нових деталей значно скорочуються витрати на матеріали при виготовленні, зменшується кількість технологічних операцій, знижуються витрати на верстатне обладнання, пристосування, ріжучий і вимірювальний інструмент. Плавна робота зубчастої передачі може бути забезпечена тільки при постійному передатному відношенні, але через похибки виготовлення і похибок, пов'язаних з експлуатацією, величина передавального числа в кожен момент часу не є постійною, що призводить до інтенсифікації зносу великогабаритних зубчастих вінців підвищеної точності. Результати. Отримано промислове підтвердження можливості і доцільності застосування черв'ячних фрез з «протуберанцем» (m = 20-28 мм) при чорновому зубонарізуванні зношених і відновлених великогабаритних зубчастих вінців. Для отримання необхідної стійкості чорнових фрез кут профілю «протуберанця» рекомендується призначити в межах 8-10 °. Застосування при чистовому зубофрезерованню черв'ячними твердосплавними фрезами дозволяє підвищити продуктивність обробки в 2 - 3 рази в порівнянні з швидкорізальними фрезами інших конструкцій і отримати необхідні якість і точність виготовлення зношених і відновлених великогабаритних зубчастих вінців. Висновки. Розроблено та впроваджено технологію оптимізації відновлення великогабаритних зубчастих вінців підвищеної точності із застосуванням конструкції спеціальних і універсальних одно - і двухзаходних твердосплавних фрез, як з переточуваними ріжучими елементами, так і з непереточуваними поворотними пластинками.

Ключові слова


нова технологія оптимізації; відновлення великогабаритних зубчастих вінців; підвищена точність; червячні фрези з «протуберанцем»; спеціальні фрези; обробка зубів по лінії зачеплення; підвищення якості обробки

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Klochko; A.; Shelkovoy; A.; Shapovalov; V.; Belovol; A.; Antsyferova; O. (2017). Technology of repair and restoration of large-modular hardened gears by high-speed blade processing. Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. No. 2 (2). P. 38–47. DOI: 10.30837/2522-9818.2017.2.038

Kovalev; V.; Shelkovoy; A.; Klochko; A. (2017). "Technological solutions of the stationary task of working liquids for increasing the durability of gear wheels of the main drives of heavy turning machines"; Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. No. 1 (1). P. 36–45. DOI: 10.30837/2522-9818.2017.1.036

Belovol; A.; Klochko; A.; Naboka; E.; Skorkin; A.; edited by A. Shelkovoy (2016); Imitation modeling in problems of machine-building production in 2 volumes; T. 1: study; Allowance Kharkiv NTU "KhPI"; 400 p.

Shelkovoy; A.; Klochko; A.; Hasanov; M. (2017); "Maintenance of operational properties of hardened gears"; Bulletin of modern technologies: Sat. scientific tr Sevastopol: FSUE "Sevastopol State University"; Issue 8; P. 61–70.

Shelkovoy; A.; Permyakov; A.; Novikov; F.; Voloshin; A.; Klochko; A.; Hasanov; M. (2017); "Actuality of differentiated and integrated forecasting in conditions of simulation of technological support of operational properties of surfaces of large-sized gear wheels"; Physical and computer technologies. Proceedings of the 23rd International Scientific and Practical Conference. December 21-22; 2017; Kharkov. Odessa: ONPU; P. 36–41.

Permyakov; A; Shelkovoy; A.; Klochko; A.; Okhrimenko; A. (2017); «Modern technologies of increasing durability of cylindrical gears». XVII International Scientific and Technical Conference "Progressive Technology; Technology and Engineering Education"; which took place June 29-July 01; 2017; at the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute". Kyiv: NTUU "KPI". T. 4. Р. 348–350.

Starzhinsky; V.; Soliterman; Yu.; Tesker; E.; Goman; A.; Osipenko; S. (2008); "Types of damage to gears: typology and recommendations for the prevention of damage"; Friction and wear; Gomel; T. 29; No. 5; Р. 465–482.

Mironenko; E.; Shapovalov; V.; Klochko; A.; Palashek; S.; Ostapovich; E. (2015); "Design and technological methods of increasing the productivity and quality of the tooth processing of large-sized gears. Bulletin of the NTU "KhPI"; Series: Technology in Mechanical Engineering; Kh.: NTU "KhPI"; No. 4 (1113); P. 28–32.

Timofeev; Yu.; Shapovalov; V.; Klochko; A. and others. (2011); Special technologies of zebot machining of large-modular hardened wheels: monograph; Kramatorsk: DGMA; 128 p.

Timofeev; Yu.; Kane; Yu.; Klochko; A. Shapovalov; V. and others (2014); Technological bases of a toothprocessing of hardened large-modular gear wheels: a monograph; Kramatorsk; DHSA. 479 p.

Mironenko; E.; Klochko; A.; Shapovalov; V.; Chmyrov; V. (2013); "Perfection of the technology of a toothbrush by worm modular cutters with contact-reactive soldering of cutting plates"; Reliability of the tool and optimization of technological systems: ser. scientific tr Kramatorsk: DGMA; Issue 33; P. 3–7.

Suslov; A.; Klochko; A. (2016); "General principles of modeling of optimal control of parameters of accuracy; quality and productivity of tooth processing of hardened large-modular gears"; Problems of designing and automation in mechanical engineering; Collection of scientific works; Scientific and Production Cooperative "Oniks"; Irbit: NPK ONIS; P. 105–119.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Victor Shapovalov, Alexander Klochko, Magomedemin Gasanov, Olesya Antsyferova, Аnna Belovol

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Всі статті, опубліковані в журналі ITSSI, доступні на умовах ліцензії CC BY-NC-SA 4.0