DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.6.077

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЗАГАЛЬНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ОПОРУ ЗМІНАМ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Lyudmyla Chernova, Oleksandra Mazurkevych, Liubava Chernova

Анотація


При проведенні аналізу причини невдачі минулих програм, ми за звичай концентруємо увагу на наступних питаннях: були результати програми своєчасними, витримано межі бюджету,  чи відповідають  визначеним параметрам якості результати. В інших випадках аналіз може показати, що програма виконана успішно, діяльність команди успішно завершена, розрахунки з постачальниками закінчено, а зацікавлені особи та користувачі вельми задоволені. Набагато рідше звучить питання, найбільш доцільне ніж усі інші, а саме чи дійсно організація була готова до змін, що впроваджує програма? Предметом дослідження в даній статті є процес впровадження змін у діяльність організації. Мета – розробка інструменту аналізу можливості впровадження змін у роботу організації. Завдання: розглянути конкретні аспекти, що впливають на результати та можливість впровадження змін в організації; розглянути та обґрунтувати основні проблеми та джерела опору змінам; розробити модель оцінки інтенсивності опору змінам. Методи дослідження: логічне узагальнення, аналіз та синтез, структурний аналіз. Результати: Розроблено модель розрахунку загального опору програмі змін або перетворень з урахуванням інтенсивності реалізації програми та її успішного завершення. Надано змогу визначити оцінку рівня опору змінам, яка може бути як високою так і малою, оскільки персонал організації, а особливо його керівництво може влаштовувати стабільність положення компанії. Проаналізовано особливості програм змін та виділено основні проблеми, пов’язані з персоналом організації. Проблеми  поділено на дві складові: складова, що відноситься до керівництва організації, та складова безпосередньо команди, що працює над програмою. Висновки: отримано стартовий інструмент аналізу впровадження програми змін або перетворень у організації, тобто якщо опір змінам вищий за організаційний потенціал компанії, то не про які переваги від реалізації програми змін мови йти не буде. Тому потрібно спочатку знижувати загальний опір змінам у організації, а лише після того можна говорити про будь-які програми та проекти.

Ключові слова


зміни; опір змінам; управління програмами; управління змінами; керівництво програми; команда програми

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Baldin, K. V., Bystrov, O. F., Perederaev, I. I., Sokolov, M. M. (2009), Investments. System analysis and management [Investitsii. Sistemnyy analiz i upravlenie], Moscow : Dashkov and Co, 288 p.

Bushuyeva, N. S. (2007), Models and methods of proactive management of organizational development programs : Monograph [Modeli i metody proaktivnogo upravleniya programmami organizatsionnogo razvitiya : Monografiya], Kyiv : Nauk. Svіt, 199 p.

Druzhinin, Ye. A. (2006), Methodological bases of risk-oriented approach to resource management of projects and programs of engineering development : diss. ... doctor of techn. sciences : 05.13.22 [Metodolohichni osnovy ryzyk-oriientovanoho pidkhodu do upravlinnia resursamy proektiv i prohram rozvytku tekhniky : dys. … doktora tekhn. nauk : 05.13.22], Kharkiv, 593 p.

Grashina, M., Duncan, V. (2006), Fundamentals of Project Management [Osnovy upravleniya proektami], SPb. : Piter, 208 p.

Parkhomenko, O. M., Osievskiy, A. (2000), Machine-Building Enterprise Management: Functions, Organizational Structure, Personnel : Textbook [Upravlenie mashinostroitel'nym predpriyatiem: funktsii, organizatsionnaya struktura, kadry : Uch. Posobie], Kharkiv : Nats. aerokosm. un-t "KhAI", 160 p.

Guide to the management of innovative projects and programs : T. 1, version 1.2 / trans. in Russian language ed. S. D. Bushueva [Rukovodstvo po upravleniyu innovatsionnymi proektami i programmami : Т. 1, versiya 1.2 / per. na rus. yazyk pod red. S. D. Bushueva], Kyiv : Nauk. svіt, 2009, 173 p.

Bushuev, S. D., Bushueva, N. S. et al. (2010), Creative technologies of project and program management : Monograph [Kreativnye tekhnologii upravleniya proektami i programmami : Monografiya], Kyiv : Sammit-knega, 768 p.

Myagkov, Yu. P., Mazurkevich, O.I. (2014), "Model for implementing a change in the design of a design-oriented organization in a restructuring" ["Model realizatsii zminy struktury proektno-oriientovanoi orhanizatsii v umovakh restrukturyzatsii"], The theory and practice of metallurgy, No. 3 (98), P. 127–131.

Bourne, L. (2016), Stakeholder relationship management: at the maturity model for organizational implementation, CRC Press, New York, USA.

Friedman, A., Miles, S. (2006), Stakeholders: Theory and Practice, Oxford : Oxford University Press.

Kerzner, H. (2001), Strategic planning for project management maturity model, New York : John Wiley & Sons.

Maliy, V. V., Mazurkevich, O. I., Chernov, S. K., Antonenko, S. V., Zavgorodniy, M. S. (2011), Elements of project management at the enterprise : Textbook [Elementy upravlinnia proektamy na pidpryiemstvi : Pidruchnyk], Dnipropetrovsk : "IMA-press", 159 p.

Project Management : Manual / Ed. by S. K. Chernova and V. V. Maloho [Upravlinnia proektamy : Navchalnyi posibnyk / Pid red. S. K. Chernova i V. V. Maloho], Mykolaiv, NUK, 2010, 354 p.

Bushuev, S. D., Bushueva, N. S. (2006), Project Management: The Basics of Professional Knowledge and the Competence Assessment System of Project Managers (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0) [Upravlenie proektami: Osnovy professional'nykh znaniy i sistema otsenki kompetentnosti proektnykh menedzherov (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0), Kyiv : ІRІDІUM, 208 p.

Bushuyev, S. D., Morozov, V. V. (1999), Dynamic Leadership in Project Management : Monograph [Dynamichne liderstvo v upravlinni proektamy : Monohrafiia], Kyiv, 312p.

Lobach, O., Babych, I., Persiyanova, E. (2018), "Information technology for the integrated assessment of expert competency", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, No. 3 (5), P. 44–56. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.5.044.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Lyudmyla Chernova, Oleksandra Mazurkevych, Liubava Chernova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Всі статті, опубліковані в журналі ITSSI, доступні на умовах ліцензії CC BY-NC-SA 4.0