DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.6.120

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ТА МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Олексій Федорович Кришан, Олена Миколаївна Бондарець, Дар’я Олександрівна Лєбєдєва, Людмила Іванівна Чижова

Анотація


Предметом дослідження в статті є оптимізація оподаткування комерційних банків. Мета роботи полягає у виявлені напрямків та розробка методу оптимізації оподаткування комерційних банків на основі теоретичної бази. В статті вирішуються наступні завдання: формування системи принципів та критеріїв оптимізації оподаткування комерційних банків, розробка системи показників, що використовуються для виявлення рівня оптимізації оподаткування, визначення етапів, методів та видів  оптимізації оподаткування комерційних банків. Використовуються такі методи: загальні науковіаналіз, структурування та класифікація основних складових системи оптимізації оподаткування. Отримано наступні результати: розроблено метод оптимізації оподаткування комерційних банків в сучасних умовах, а саме: сформована система принципів, критеріїв, показників, етапів, методів та видів оптимізації оподаткування. Запропоновано авторське трактування поняття "оптимізація оподаткування", сформульоване за підсумками комплексного аналізу наявних на сьогоднішній день поглядів та підходів до розуміння його сутності та необхідних уточнень, обумовлених складанням практики податкових правовідносин. В запропонованих формулюваннях вперше об’єднані та конкретизовані етапи податкового процесу, альтернативні варіанти суб’єкта складу, а також відображено взаємозв’язок між податком та оптимізацією оподаткування з різними стадіями податкових правовідносин. Висновки: розкриття питання методології оптимізації оподаткування комерційних банків стане теоретичним підґрунтям для реалізації економічних цілей учасників податкових відносин: держави у забезпеченні збільшення дохідної частини бюджету за рахунок податків та економічних суб’єктів у вигляді платників податків – комерційними банками у забезпеченні мінімізації витрат. Наявність власного відокремленого змісту, принципів реалізації, елементів, методів проведення, багатокритеріальної класифікації різновидів та інших характеристик в оптимізації оподаткування дозволяє виділити останній у самостійну галузь наукового знання, що, в свою чергу, забезпечить певний інтерес у учасників податкових відносин до даного напрямку з метою проведення різних досліджень.

Ключові слова


оподаткування; оптимізація оподаткування; методологія; етапи оптимізації; критерії оптимізації

Повний текст:

PDF

Посилання


Konvisarova, E. V., Stihiljas, I. V., Koren, A. V., Kuzmicheva, I. A., Danilovskih, T. E. (2016), "Principles of Profit Taxation of Commercial Banks in Russia and Abroad", International Journal of Economics and Financial Issues, No. 6 (S8), P. 189–192.

Goolsbee, A. (2004), "The impact of the corporate income tax: evidence from state organizational form data", Journal of Public Economics, Vol. 88, P. 2283–2299.

Chaudhry, S. M., Mullineux, A. Agarwal, N. (2015), "Balancing the regulation and taxation of banking", International Review of Financial Analysis, Vol. 42, P. 38–52.

Casey, K. M., Dickens, R. N. (2000), "The effects of tax and regulatory changes on commercial bank dividend policy", The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 40, Issue 2, P. 279–293.

Gropp, R., Heider, F. (2010), "The Determinants of Bank Capital Structure", Review of Finance, Vol. 17, P. 1947–1988.

Brei, M., Gambacorta, L., von Peter, G. (2013), "Rescue Packages and Bank Lending", Journal of Banking and Finance, Vol. 37, P. 490–505.

Pashkurova, N. P. (2011), "Taxation of the profit of commercial banks: trends and problem aspects" ["Opodatkuvannya pributku komertsiynih bankiv: tendentsiyi ta problemni aspekti"], Economics and Management (EM-2011), 24–26 November, 2011, P. 254–255.

Zglyuy, T. V. (2013), "Tax efficiency as a component of economic modernization" ["Nalogovaya effektivnost kak sostavlyayuschaya modernizatsii ekonomiki"], Proceedings. Economics series, No. 23, P. 158–162.

Bushmin, A. (2008), "Interrelation of the indicators of economic efficiency of the company with the indicators of taxation" ["Vzaimosvyaz pokazateley ekonomicheskoy effektivnosti kompanii s pokazatelyami nalogooblozheniya"], Financial management, No. 3, P. 34–36.

Savina, P. (2012), "Determining the impact of taxation on corporate financial decision-making", Reflets et perspectives de la vie économique, 2012/3 (Tome LI), P. 161–170.

Shalneva, N. S. (2011), "Tax burden: how to determine it and the possibility of optimization" ["Nalogovaya nagruzka: sposobyi ee opredeleniya i vozmozhnosti optimizatsii"], International Accounting, No. 44 (194), P. 52–59.

Nieuwenhuis, A. J. (2012), "State and religion, a multidimensional relationship: Some comparative law remarks", International Journal of Constitutional Law, Vol. 10, Issue 1, P. 153–174.

Tserenov, B. V. (2006), "Tax Optimization and Tax Evasion: Legal Edge" ["Optimizatsiya nalogooblozheniya i uklonenie ot uplatyi nalogov: pravovaya gran"], Taxes, No. 23, P. 11.

Mohajan, H. (2017), "Optimization Models in Mathematical Economics", Journal of Scientific Achievements, Vol. 2, Issue 5, P. 30–42.

Baxley, J. (2015), Optimization Methods in Economics, Wake Forest University, 61 p.

Luptacik, M. (2009), "Mathematical Optimization and Economic Analysis", AUCO Czech Economic Review, Vol. 4, No. 2, P. 224–229.

Pintarič, Z. N. Kravanja, Z. (2006), "Selection of the Economic Objective Function for the Optimization of Process Flow Sheets", Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 45 (12), P. 4222–4232.

Schmedders, K. (2008), "Numerical optimization methods in economics", The new Palgrave dictionary of economics, Ed. 2, P. 4647–4666.

Mityakova, O. I. (2005), "Optimization of cash flows as a tool for crisis management of an enterprise" ["Optimizatsiya denezhnyih potokov kak instrument antikrizisnogo upravleniya predpriyatiem"], Finance and credit, No. 30, P. 45–49.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.   Konvisarova E. V., Stihiljas I. V., Koren A. V., Kuzmicheva I. A., Danilovskih T. E. Principles of Profit Taxation of Commercial Banks in Russia and Abroad. International Journal of Economics and Financial. 2016. No. 6 (S8). P. 189–192.

2.   Goolsbee A. The impact of the corporate income tax: evidence from state organizational form data. Journal of Public Economics. 2004. Vol. 88. P. 2283–2299.

3.   Chaudhry S. M., Mullineux A., Agarwal N. Balancing the regulation and taxation of banking. International Review of Financial Analysis. 2015. Vol. 42. P. 38–52.

4.   Casey K. M., Dickens R. N. The effects of tax and regulatory changes on commercial bank dividend policy. The Quarterly Review of Economics and Finance. 2000. Vol. 40. Issue 2. P. 279–293.

5.   Gropp R., Heider F. The Determinants of Bank Capital Structure. Review of Finance. 2010. Vol. 17. P. 1947–1988.

6.   Brei M., Gambacorta L., von Peter G. Rescue Packages and Bank Lending. Journal of Banking and Finance. 2013. Vol. 37. P. 490–505.

7.   Пашкурова Н. П. Оподаткування прибутку комерційних банків: тенденції та проблемні аспекти. Economics and Management (EM-2011). 24–26 November, 2011. P. 254–255.

8.   Зглюй Т. В. Налоговая эффективность как составляющая модернизации экономики. Наукові записки. Серія "Економіка". 2013. Вип. 23. С. 158–162.

9.   Бушмин А. Взаимосвязь показателей экономической эффективности компании с показателями налогообложения. Финансовый менеджмент. 2008. № 3. С. 34–36.

10. Savina P. Determining the impact of taxation on corporate financial decision-making. Reflets et perspectives de la vie économique. 2012. 2012/3 (Tome LI). P. 161–170.

11. Шальнева Н. С. Налоговая нагрузка: способы ее определения и возможности оптимизации. Международный бухгалтерский учет. 2011. № 44 (194). С. 52–59.

12. Nieuwenhuis A. J. State and religion, a multidimensional relationship: Some comparative law remarks. International Journal of Constitutional Law. 2012. Vol. 10. Issue 1. P. 153–174.

13. Церенов Б. В. Оптимизация налогообложения и уклонение от уплаты налогов: правовая грань. Налоги. 2006. № 23. С. 11.

14. Mohajan H. Optimization Models in Mathematical Economics. Journal of Scientific Achievements. 2017. Vol. 2. Issue 5. P. 30–42.

15. Baxley J. Optimization Methods in Economics. Wake Forest University. 2015. 61 p.

16. Luptacik M. Mathematical Optimization and Economic Analysis. AUCO Czech Economic Review. 2009. Vol. 4. No. 2. P. 224–229.

17. Pintarič Z. N. Kravanja Z. Selection of the Economic Objective Function for the Optimization of Process Flow Sheets. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2006. Vol. 45 (12). P. 4222–4232.

18. Schmedders K. Numerical optimization methods in economics. The new Palgrave dictionary of economics. 2008. Ed. 2. P. 4647–4666.

19. Митякова О. И. Оптимизация денежных потоков как инструмент антикризисного управления предприятием. Финансы и кредит. 2005. № 30. С. 45–49.

Copyright (c) 2018 Олексій Федорович Кришан, Олена Миколаївна Бондарець, Дар’я Олександрівна Лєбєдєва, Людмила Іванівна Чижова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Всі статті, опубліковані в журналі ITSSI, доступні на умовах ліцензії CC BY-NC-SA 4.0