№ 3 (5) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Технічні науки

МЕТОД БАГАТОВИМІРНОГО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ БАГАТОВИМІРНИХ КРИТИЧНИХ АТРИБУТІВ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА З ФАКТОРИЗАЦІЄЮ ДАНИХ PDF
Євген Володимирович Гаврилко, Олег Анастасійович Курченко, Ігор Володимирович Терещенко, Антон Ігорович Терещенко 5-16
РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ КОМПОНЕНТІВ ЗМІСТУ ПОРТФЕЛЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Анна Анатоліївна Дорохіна, Альона Юріївна Старостіна, Роман Володимирович Артюх, Віктор Гопєєнко 17-25
CROSSREF ЯК ДЖЕРЕЛО НАУКОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК PDF
Анна Малгожата Камінська, Сергій Андрійович Назаровець 26-34
ОБРОБКА ЕКСПЕРТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ КОЛЕКТИВНОМУ ОЦІНЮВАННІ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ PDF
Варвара Ігорівна Куваєва, Христина Володимирівна Ліп’яніна, Віктор Олексійович Болтьонков 35-43
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕКСПЕРТІВ PDF (English)
Olena Lobach, Igor Babych, Elena Persiyanova 44-56
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Володимирівна Малєєва, Аліна Володимирівна Єлізєва, Наталія Вікторівна Косенко, Вікторія Валеріївна Невлюдова 57-66
НОВІТНІ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ НАДЛЕГКИХ ДЕТЕКТОРНИХ МОДУЛІВ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ PDF
Ігор Шакирович Невлюдов, В’ячеслав Миколайович Борщов, Ігор Трохимович Тимчук, Максим Анатолійович Проценко, Наталія Павлівна Демська 67-78

Економічні науки

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИМИ МОДЕЛЯМИ ФІНАНСУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ PDF (English)
Olga Bogutska 79-86
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА УМОВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ PDF
Валентина Василівна Кирій, Дмитро Олександрович Чеченець 87-94
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (English)
Denys Kobyzskyi 95-105
АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК В УНІВЕРСИТЕТАХ PDF
Ярослав Петрович Король 106-113
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF (English)
Oksana Mykoliuk, Nataliia Prylepa 114-121
ОЦІНКА ЗАГРОЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ КЛІЄНТО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Тетяна Валеріївна Момот, Ірина Олександрівна Філатова, Денис Д’якон 122-130
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ PDF (English)
Maryna Khodakivska 131-140
ЛОГІСТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (English)
Olena Iastremska 141-148