Редакційна політика

Галузь та проблематика

Редколегією журналу приймаються статті, пов'язані з питаннями торгівлі, інвестицій та менеджменту в Україні чи інших країнах з перехідною економікою, а також на теми фінансової стабільності, економічних реформ, співробітництва, права, політекономії, міжнародних фінансових організацій, іншими питаннями, які доводиться вирішувати розвинутим країнами, країнам з перехідною економікою та країнам, що розвиваються. Насамперед, розглядаються статті, що мають практичне значення для державних діячів, науковців та інших професіоналів, які працюють у сфері зовнішньоекономічної політики. Кінцевого терміну подання робіт немає: статті приймаються постійно.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі статті, подані в редакцію журналу «Міжнародна економічна політика», проходять процедуру анонімного рецензування та відбору за участю науковців і професіоналів-практиків з України, Польщі, Словаччини, Латвії. Наразі, до складу редакційної колегії журналу входить 17 докторів наук, професорів. Редакція журналу намагатиметься якнайшвидше, протягом місяця з моменту отримання статті, повідомити автора про результати такої перевірки (чи прийнято статтю до друку, чи вона вимагає доопрацювання, чи стаття не приймається). Члени редакційної колегії дотримуються етичних норм рецензентів, визначених документами міжнародних і українських організацій. Детально ознайомитися з процедурою анонімного рецензування та відбору статей можна у Посібнику для авторів та рецензентів.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.