«Moral hazard» зростання зовнішньої заборгованості України в умовах доларизації економіки

Зоряна Луцишин, Тарас Цвігун

Анотація


У статті розглянуто валютну структуру міжнародної заборгованості України, її терміновість і взаємовплив з доларизаційними процесами всередині країни. Проведено детермінаційний аналіз дефініції «moral hazard».

Ключові слова


Moral hazard; міжнародна заборгованість; доларизація; волатильність; рейтинг боргових зобов’язань; девальваційні очікування; неоінституціоналізм; валютне заміщення

Повний текст:

PDF

Посилання


Лаффер А. Экономическая теория уклонения от налогов (The Economics of the Tax Revolt, 1979) — совместно с Дж. Сеймуром.

Болгар Т. М. Пластун О. Л. Принципові підходи до оцінки моральних ризиків банку [Електронний ресурс] — Доступний з: http://academy.sumy.ua/images/stories/docs/K_BOA/plastun_001.pdf

Василик О. Д. Теорія фінансів. Підручник. — К.: Видавництво НІОС. 2000.

Войфел Ч. Энциклопедия банковского дела и финансов [Текст] / Вулфел Чарльз Дж. — М.: Корпорация «Федоров», 2003. — 1584 с.

Європейський Титанік / Портал про фінанси та гроші / від 26.05.2011 [Електронний ресурс] — Доступний з: http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2011/05/26/239667

Інформаційні матеріали сайту Національного банку України. [Електронний ресурс] — Доступний з: http://www.bank.gov.ua/ doccatalog/document?id=63734 ; http://www.bank.gov.ua/doccatalog/ document?id=63738

Коли Україна отримає третій транш від МВФ. // Обозреватєль // [Електронний ресурс] — Доступний з: http://ukr.obozrevatel.com/ news/koli-ukraina-otrimae-tretij-transh-vid-mvf.htm

Кравчук Н. М., Зінченко Н. В. Управління прибутковістю підприємства Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. праць. — К.: НАУ, 2011. — № 30. — С. 70—75.

Масгрейв Р. А., Масгрейв П. Б. Государственные финансы: теория и практика / пер. с 5-го англ. изд. [1989]. — М.: Бизнес Атлас, 2009. — 716 с.

Міністерство фінансів України / Динаміка кредитних рейтин- України / [Електронний ресурс] — Доступний з: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=299315&ca t_id=61736

Німецький суд підтримав фінансування єврозони [Електронний ресурс] — Доступний з: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/ 2011/09/110907_germany_court_er.shtml

Ващенко O. M. Моральні ризики як фундаментальний фактор існування тіньового сектора в економіці [Електронний ресурс] — Доступний з: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/3928/1/20.pdf

Сахаров В. Є., Будкін В., Єрохін С. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. — К.: Національна академія управління, 2008. — 432 c. — С. 188—193.

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004— 2015) «Шляхом європейської інтеграції» / Авторський колектив: А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін.; НІСД, Інститут економічного прогнозування НАНУ, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004.

Транш МВФ Україна не отримає / Інформаційна платформа «Ділова Україна» / від 03.11.2011 [Електронний ресурс] — Доступний з: http://project.ukrinform.ua/news/32807/

Туманов А. А. «Моделирование процессов выплат по внешнему долгу (на примере России)» [Електронний ресурс] — Доступний з: www.mmaetst.narod.ru/archieve/tumanov051013.doc

Українці спустошують валютні резерви НБУ // інформаційний сайт // [Електронний ресурс] — Доступний з: http://karpatnews.in.ua/news/34370

Фрідман M. «Гроші: кількісна теорія» (1968) («Money: the Quantity Theory»)

Alchian A. A., The firm is dead, long live the firm: a review of O.

Bordo, Michael D. und Anna J. Schwartz (2000), Measuring Real Economic Effects of Bailouts: Historical Perspectives on How Countries in Financial Distress have Fared with and without Bailouts, CarnegieRochester Conference Series on Public Policy, Vol. 53, S. 101.

Choursina K. Ukraine Seeks to Enlarge VTB Bank Loan to $6 Billion, ICU Says // Bloomberg // — Nov 3, 2011 [Електронний ресурс] — Доступний з: http://www.bloomberg.com/news/2011-1103/ukraine-seeks-to-enlarge-vtb-bank-loan-to-6-billion-icu-says.html

Cochrane L., O’Brien E. Hryvnia Pares Loss as Ukraine Calls Dollar Rate ‘Unacceptable’ // Bloomberg // December 18, 2008 [Електронний ресурс] — Доступний з: http://www.bloomberg.com/ apps/news?pid=newsarchive&sid=asLqjDhZ5ZYk

Finance Portal von TU Dresden [Електронний ресурс] — Доступний з: http://finance.wiwi.tudresden.de/Wikifi/index.php/Prinzipal-Agent

International Monetary Fund. History of Lending Arrangements from May 01, 1984 to January 31, 2012 [Електронний ресурс] — Доступний з: http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberKey1=993&date1key=2012-01-31

International Monetary Fund. Ukraine: Ex Post Evaluation of Exceptional Access Under the 2008 Stand-By Arrangement. IMF Country Report No. 11/325 July 6, 2011 November 11, 2011 [Електронний ресурс] — Доступний з: http://www.imf.org/external/pubs/ft/ scr/2011/cr11325.pdf

Krasnolutska D. Ukraine Fans Default Risk in Russia Bet as Vote Molds Policy // Bloomberg // — Feb 22, 2012 2011 [Електронний ресурс] — Доступний з: http://www.bloomberg.com/news/2012-0221/ukraine-fans-default-risk-in-russia-gas-bet-as-vote-molds-policy.html

Lane T., Phillips S. Moral Hazard. Does IMF Financing Encourage Imprudence by Borrowers and Lenders? International Monetary Fund March 2002 [Електронний ресурс] — Доступний з: http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues28/

Lerner A. The Economics of Control. Principles of Welfare Economics. N.Y., 1944. 29. Sturzenegger, Federico. Default Episodes in the 90s: Fact book and Preliminary Lessons,. Business School, Universidad Torcuato Di Tella, 2002.

Sturzenegger, Federico. Toolkit for the Analysis of Debt Problems,. Documento de Trabajo 12/2002, Centro de Investigaciуn en Finanzas, Universidad Torcuato Di Tella, 2002.

The European Financial Stability Facility (EFSF) [Електронний ресурс] — Доступний з: http://www.efsf.europa.eu/about/publications/index.htm

Williamson's The economic institutions of capitalism [Текст] / А. А. Alchian, S. Woodward. — Journal of economic Literature, 1988. — v. 26. — N 1. — P. 70.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.