Інтеграція розвитку шляхом реальної і технологічної конвергенції. Досвід Польщі і висновки для України

Міхал Габріель Вожняк, Фіршт Даріуш, Лукаш Яблонскі

Анотація


Дана стаття є підсумком основних досягнень, втрат і вигід першої декади членства Польщі в ЄС. ЇЇ ціллю є формування пропозицій для Польської економічної політики на найближчі роки, а також й висновків для України, котра обирає в даний момент стратегію міжнародної економічної співпраці. В першій частині статті представлено емпіричний аналіз реальної і технологічної конвергенції Польщі з розвиненими країнами ЄС. З наведених даних випливає, що починаючи з 1994 року, коли розпочався процес інтеграції Польщі до ЄС, наша країна значно скоротила розрив у доходах і технологічне відставання по відношенню до ЄС. У період фінансової кризи Польща «почувала» себе краще аніж більшість європейських країн. У другій частині статті представлено спробу дати відповідь на питання про сучасні умови розвитку польської економіки. Показано, що економічні успіхи Польщі були зумовлені багатьма факторами: ендогенними і екзогенними, історичними та похідними з нинішніх дій. Однак можна припускати, що інтеграція з ЄС була важливим, позитивним фактором розвитку Польщі за останні 20 років. Велике значення мала також реалізація в Польщі економічних реформ і політика уряду, хоча й вони не були безпомилкові. В останній частині статті ідентифікуються проблеми, які нині стоять перед ЄС та окремими країнами-членами, у тому числі й перед Польщею в перспективі до 2020 року.

Ключові слова


економічна інтеграція; технологічні конвергенції ; економічна політика країн ЄС; стратегії економічного розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


AbdallahS., Michaelson J., Shah S., Stoll L., Marks N., 2012, TheHappyPlanetIndex: 2012 Report. A global index of sustainable well-being, The New Economics Foundation, London, UK.

Abdallah S., Thompson S., Michaelson J., Marks N, Steuer N., 2009, The (un)Happy Planet Index 2.0. Why good lives don't have to cost the Earth, The New Economics Foundation, London, UK.

Bal Woźniak T., Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa 2012.

CTEDB, 2013, The Conference Board Total Economy Database, January 2013, The Conference Board Inc., [E-resource] — Access mode: www.conferenceboard.org, dostęp: 10 września 2013r.

Eurostat, 2013, [E-resource] — Access mode: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/,dostęp 12 września 2013 r.

Firszt D., 2012, Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce, CeDeWu, Warszawa.

Firszt D., Jabłoński Ł., Tokarski T., Woźniak M.G., 2009, Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy w świetle procesów realnych i regulacyjnych [w:] Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina, red. M. G. Woźniak, V. I. Chuzhikov, D. G. Lukianenko, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 603—631.

Firszt D., Jabłoński Ł., Woźniak M. G., 2009, Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE [w:] Wybrane problemy integracji europejskiej, red. A. Stępniaka, S. Umińskiego, A. Zabłockiej, Uniwersytet Gdański, Spot, s. 263—286.

GUS, 2013, [E-resource] — Access mode: http://www.stat.gov.pl/gus,dostęp 11 września 2013 r.

IEF, 2013, Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, Database, [E-resource] – Access mode: www.heritage.org, dostęp: 10 września 2013r.

Jabłoński Ł., 2012, Jakość życia – dynamika konwergencji [w:] Gospodarka Polski 1990—2011. Tom II. Modernizacja, red. M. G. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 283—309.

Jabłoński Ł., 2013, Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu. Polska na tle wybranych krajów świata, «Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy», nr 30, s. 90—107.

Kołodko G.W., 2007, Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i jej przyszłość, «Ekonomista», nr 6.

Kołodko G. W., 2009, Wielka transformacja 1989-2029. Czy mogło być lepiej, czy lepiej będzie? [w:] 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, red. G.W. Kołodko, J. Tomkiewicz, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa, s. 101—118.

Kubielas S, 2009, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Rapacki R. (red.), 2009, Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

UNDP, 2013a, UNDP statistical data, «Hybrid HDI», UNDP, [E-resource] Access mode: http://hdr.undp.org/en/data/trends/hybrid/, dostęp: 10 września 2013r.

UNDP, 2013b, International Human Development Indicators, UNDP, bazadanych on-lin, [E-resource] — Access mode: http://hdrstats.undp.org/en/tables/, dostęp: 10 września 2013r.

UNECE, 2013, [E-resource] — Access mode: http://w3.unece.org/pxweb/, dostęp 12 września 2013 r.

WB, 2008, Doing Business 2008, The World Bank and the International Finance Corporation, Washington D. C.

WB, 2012, Doing Business 2012.Doing Business in a more transparent world, The World Bank and the International Finance Corporation, Washington D.C.

WB, 2013, Doing Business 2013. Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, The World Bank and the International Finance Corporation, Washington D.C.

WEF, 2013, The Global Competitiveness Index Data Platform, World Economic Forum, www.weforum.org, dostęp: 10 września 2013r.

Woźniak M. G., 2002, Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Bariery. Czynniki. Perspektywy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.

Woźniak M. G., 2011, Gospodarka Polski 1990—2011. Transformacja. Modernizacja. Spójność społeczno-ekonomiczna. Tom 1. Transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.