Інформація про автора

Dyachenko, A., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна