Інформація про автора

Burmaka, M., ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Україна