Інформація про автора

Pavliuk, Olena, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна