DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2015.146857

ДО ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ ЧОЛОВІЧОГО БАЛЕТНОГО ВИКОНАВСТВА: 60-70-ті роки ХХ століття

Serhii Afanasyev

Анотація


У статті, присвяченій історії вітчизняної школи чоловічого виконавства 60-70-х років ХХ ст., досліджено мистецький доробок провідних артистів Київського державного академічного театру опери та балету ім. Т.Г. Шевченка – Валерія Ковтуна, Віктора Литвинова та Миколи Прядченка. Висвітлено основні етапи їх творчого шляху, проаналізовано найяскравіші сценічні досягнення.


Ключові слова


балет; школа класичного танцю; Київський державний театр опери та балету ім. Т. Г. Шевченка; Валерій Ковтун; Віктор Литвинов; Микола Прядченко

Повний текст:

PDF

Посилання


Балет: Энциклопедия / Под ред. Ю. Григоровича. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – С. 256.

Виктор Литвинов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.musictheatre.kiev.ua/ru/dossier/21.

Диченко І. Балетна сповідь Панночки і Хулігана /І. Диченко // Музика. – 2000. – № 4 – 5. – С. 10.

Зубарева Н. Валерий Ковтун: "Только бы нас ценили!..". – [Електронний ресурс] / Зубарева Н. – Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/CULTURE/valeriy_kovtun_esli_by_tolko_nas_tsenili.html.

Станішевський Ю. Лицар українського балету / Ю. Станішевський // Танец в Украине и в мире. – № 2. – 2011. – С. 11–12.

Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Шевченка: історія і сучасність / Ю. Станішевський. – К.: Музична Україна, 2002. – 734 с.

Станішевський Ю. Танцювальне мистецтво України в іменах і датах / Ю. Станішевський // Хореографічне мистецтво України у персоналіях: Довідник. – К.: Біографічний інститут НАН України, 1999. – С. 4-21.

Станішевський Ю. Український радянський музичний театр. 1917-1967. Нариси історії / Ю. Станішевський. – К.: Наукова думка, 1970. – 291 с.

Станишевский Ю. Украинский балетный театр: история и современность / Ю. Станишевский. – К.: Музична Україна, 2008. – 411 с.

Стефанович М. Київський державний театр опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка. Історичний нарис / М. Стефанович. – К.,1968. – 274 с.

Танцы на кончиках пальцев [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://izvestia.com.ua/ru/article/8049

Тарасенко Л. Искусство быть партнером [Електронний ресурс] / Тарасенко Л. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/ru/article/kultura/iskusstvo-byt-partnerom.

Туркевич В. Хореографічне мистецтво України в персоналіях: Довідник / В. Туркевич. – К.: Біографічний інститут НАН України, 1999. – 224 с.

Ballet: The encyclopedia. (1981). Moskva : Soviet encyclopedi.

Litvinov, V. (2005). Retrieved from: http: // www.musictheatre.kiev.ua / ru / dossier / 21 [in Russian].

Dichenko, I. (2000). Baletna confession Pannochki and Huligana . Kyiv: Muzik [in Ukrainian].

Zubareva, N. (1999). Valery Kovtun: "If only we were appreciated !". Retrieved from: http://gazeta.zn.ua/CULTURE/valeriy_kovtun_esli_by_tolko_nas_tsenili.html [in Russian].

Stanishevskiy, Y. (2011). Litsar of ukra§nsky to the ballet. Dance in Ukraine and in the world. Kyiv: Muzik [in Ukrainian].

Stanishevskiy, Y. (2002). Natsionalny akademichny theater to the opera that to Ukrainians ballet named after T. Shevchenka: History and Modernity. Kyiv: Muzichna Ukraina [in Ukrainian].

Stanishevskiy, Y. (1999). Tantsyuvalne art Ukraini in the menakh and dates. Horeografichne art Ukraini at the personaliyah: Dovidnik. Kyiv : Biografichny institut Ukraini's NAN [in Ukrainian].

Stanishevskiy, Y. (1970). Ukrainskiy radyanskiy muzichny theater. 1917-1967. Naris istoriy and her./ Yu. Kyiv : Naukova dymka

[in Ukrainian].

Stanishevsky, Y. (2008). Ukrainskiy ballet theater: history and present. Kyiv : Muzichna Ukraina [in Ukrainian].

Stefanovich, M. (1968). Kievskiy derzhavny theater to the opera that to the ballet of URSR them. T. G. Shevchenka. istorichny essay. Kyiv: Muzichna Ukraina [in Ukrainian].

Dances on finger-tips. (2009). Retrieved from: http: //izvestia. com.ua / ru / article / 8049 [in Russian].

Tarasenko, L.(2008). Art to be the partner. Retrieved from: http://www.day.kiev.ua/ru/article/kultura/iskustvo-byt-partnerom [in Russian].

Turkevich, V. (1999). Horeografichne art Ukraini in the personaliyakh: Dovidnik. Kyiv: Biografichny instinut Ukraini's NAN [in Ukrainian].
Copyright (c) 2018 Альманах "Культура і Сучасність"

Mike&Max ©2018