DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2015.147689

СИНЕРГІЯ КУЛЬТУРОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Olexandr Yakovlev

Анотація


В статті визначається синергетичний підхід до дослідження культуротворчих процесів сучасної України, виявляються синергійні шляхи соціокультурного розвитку регіонів України. Проаналізовано поняття "історична пам’ять" та її значення в процесі забезпечення спадкоємності та формування ідентичності. Механізм відтворення історичної пам’яті покладений в основу гуманітарних проектів НАКККіМ, використовується в процесі репрезентацій історії культури України. Як результат проведених досліджень проблем синергії культурних регіональних ідентичностей України, в статті запропоновано ієрархічну модель формування загальнонаціонального культурного простору. Наведені приклади реалізації синергетичного підходу до культуротворчих процесів, що сприяють включенню культури України у світовий контекст. Розкривається ідея синергії української культури з урахуванням діалектики регіональних хронотопів і загальних закономірностей виникнення, розвитку, трансформації окремих етнонаціональних спільнот, регіонів, локальних місцевостей та їх полілогічним об’єднанням у цілісний культурний континуум України.Ключові слова


культурологія; синергія; регіон; культурний континуум України; гуманітарна стратегія; культуротворчі процеси; проекти НАКККіМ

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Zernii Yu. Stratehichni priorytety. – 2007. – № 1(2). – S. 75.

Kulturno-mystetska osvita yak skladova khudozhnoho prostoru KhKhI stolittia: materialy Mizhnar. nauk.- tvor. konf. – Odesa – Kyiv – Varshava: NAKKKiM, 2014. – 255 s.

Suhrobova Yu. Yu. Kulturotvorchist u dialozi tradytsii i novatsii suchasnoho polietnichnoho suspilstva Ukrainy (krymskyi dosvid) / Yuliia Suhrobova. – Symferopol, 2012. – 351 s.

Transformatsiini protsesy v osviti i kulturi: tradytsii ta suchasnist: materialy Mizhnar. nauk.-tvor. konf. – Odesa – Kyiv – Varshava: NAKKKiM, 2012. – 246 s.

Trebst S. Kultura pamiati u postkomunistychnykh suspilstvakh Skhidnoi Yevropy, sproba zahalnoho opysu ta katehorizatsii / S. Trebst // Ab Imperio. – 2004. – № 4. – S. 51.

Shulgina V. Presentation of Ukrainian Old Printed Book and Music Manuscripts of the Orthodox Church in the Digital Space / Shulgina V., Yakovlev O., Barkova O. // Electronic Imaging & the Visual Arts. EVA. 2004. Florence. – Bologna: Pitagora Editrice, 2004. – P. 8.

Зерній Ю. Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1(2). – С. 75.

Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору ХХІ століття: матеріали Міжнар. наук.-твор. конф. – Одеса – Київ – Варшава: НАКККіМ, 2014. – 255 с.

Сугробова Ю. Ю. Культуротворчість у діалозі традицій і новацій сучасного поліетнічного суспільства України (кримський досвід) / Юлія Сугробова. – Симферополь, 2012. – 351 с.

Трансформаційні процеси в освіті і культурі: традиції та сучасність: матеріали Міжнар. наук.-твор. конф. – Одеса – Київ – Варшава: НАКККіМ, 2012. – 246 с.

Требст С. Культура пам’яті у посткомуністичних суспільствах Східної Європи, спроба загального опису та категорізації / С. Требст // Ab Imperio. – 2004. – № 4. – С. 51.

Shulgina V. Presentation of Ukrainian Old Printed Book and Music Manuscripts of the Orthodox Church in the Digital Space / Shulgina V., Yakovlev O., Barkova O. // Electronic Imaging & the Visual Arts. EVA. 2004. Florence. – Bologna: Pitagora Editrice, 2004. – P. 8.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018